Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків втручання органів державної влади і органів місцевого самовря...

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків втручання органів державної влади і органів місцевого самовря...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування
випадків втручання органів державної влади
і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб
у діяльність засобів масової інформації,
а також випадків повідомлень
у засобах масової інформації
про тиск на свободу слова в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.96 )

Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питань розслідування випадків втручання органів державної влади і
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність
засобів масової інформації, а також випадків повідомлень у засобах
масової інформації про тиск на свободу слова в Україні (далі -
Тимчасова слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії розслідувати випадки втручання
органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їх
посадових осіб у діяльність засобів масової інформації, а також
випадки повідомлень у засобах масової інформації про тиск на
свободу слова в Україні.
3. Визначити, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії
становить вісім народних депутатів України.
4. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Прутніка Едуарда Анатолійовича, заступником
голови Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України
Геращенко Ірину Володимирівну.
5. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних
депутатів України:
БОНДАРЕНКО - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Олену Федорівну
БОНДИКА - фракція Партії регіонів; Валерія Анатолійовича
ЖУРАВКА - фракція Партії регіонів; Олексія Валерійовича
КОСІВА - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Михайла Васильовича
КУРПІЛЯ - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Степана Володимировича
МАТВІЙЧУКА - фракція Партії регіонів. Едуарда Леонідовича
6. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення роботи Тимчасової слідчої комісії
покласти на Апарат Верховної Ради України.
7. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
один рік з дня прийняття цієї Постанови.
8. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу
заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не
пізніше тримісячного терміну з дня прийняття цієї Постанови.
9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 грудня 2009 року
N 1781-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry