Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання законодавства України щодо комплексного вирішення питань подолання наслідків Чорнобильської ката...

Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання законодавства України щодо комплексного вирішення питань подолання наслідків Чорнобильської ката...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України
про стан виконання законодавства України щодо
комплексного вирішення питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 30, ст.410 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання
законодавства України щодо комплексного вирішення питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи взяти до відома.
2. Зазначити, що діяльність Кабінету Міністрів України,
органів виконавчої влади щодо комплексного вирішення питань
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи не відповідає
рекомендаціям Верховної Ради України, викладеним у постановах
Верховної Ради України від 3 лютого 2005 року N 2411-IV
( 2411-15 ) "Про невідкладні заходи щодо підготовки до 20-х
роковин Чорнобильської катастрофи", від 4 червня 2004 року
N 1756-IV ( 1756-15 ) "Про Рекомендації парламентських слухань "18
річниця Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє".
3. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на відсутність
системної діяльності центральних органів виконавчої влади у
створенні соціально-економічних, організаційних умов і гарантій у
сфері соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та розвитку радіоактивно забруднених
територій.
4. Рекомендувати Президенту України розглянути на засіданні
Ради національної безпеки і оборони України питання щодо
комплексного вирішення питань подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи у віддалений період.
5. Рекомендувати Президенту України та Кабінету Міністрів
України розглянути питання про створення єдиного спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
6. Кабінету Міністрів України:
1) як суб'єкту права законодавчої ініціативи у місячний
термін подати до Верховної Ради України пропозиції до проекту
Національної програми мінімізації наслідків Чорнобильської
катастрофи та забезпечити спільно з Комітетом Верховної Ради
України з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи її доопрацювання
для розгляду у другому читанні;
2) до 1 липня 2005 року забезпечити розроблення та внесення
на розгляд Верховної Ради України:
Загальнодержавної програми зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему;
Загальнодержавної програми комплексного
соціально-економічного розвитку територій, що зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
та місць компактного переселення громадян;
Загальнодержавної програми соціального захисту працівників
Чорнобильської АЕС та жителів м. Славутича;
переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до
статті 2 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 791а-12 );
проекту Закону України про внесення змін до Закону України
"Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) щодо
вдосконалення механізму визначення меж зон радіоактивного
забруднення;
проекту Закону України про внесення змін до Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) та інших
нормативно-правових актів з метою приведення розрахунків пенсій,
пільг та компенсацій виходячи з розмірів прожиткового мінімуму.
Передбачати ці видатки у законі про державний бюджет на
відповідний рік, змінах до нього та в Основних напрямах бюджетної
політики;
змін до законодавства щодо передачі функції організації
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, від Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;
3) з метою забезпечення екологічної рівноваги та виробництва
чистої сільськогосподарської продукції привести у відповідність з
науково обґрунтованими обсяги контрзаходів на радіоактивно
забруднених територіях;
4) провести суцільну інвентаризацію заборгованості за
програмами із соціального захисту постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи та розробити програму дій щодо погашення
заборгованості минулих років;
5) забезпечити проведення дозиметричного моніторингу
територій зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
6) привести згідно зі статтею 67 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) розміри компенсаційних
виплат, встановлені постановами Кабінету Міністрів України від
26 липня 1996 року N 836 ( 836-96-п ) "Про компенсаційні виплати
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та
від 8 лютого 1997 року N 155 ( 155-97-п ) "Про порядок та розміри
компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок
Чорнобильської катастрофи" відповідно до зростання індексу
вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати;
7) здійснити індексацію розміру пенсій, призначених згідно з
розділом VIII Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ), та внести відповідні зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 січня 2002 року N 1 ( 1-2002-п ) "Про
підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим
категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету";
8) забезпечити повне відшкодування втраченого заробітку, який
постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи мали до ушкодження
здоров'я, якщо захворювання або каліцтво виникли у зв'язку з
виконанням робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, призвели до втрати працездатності;
9) забезпечити виконання пункту 2 статті 2 Закону України
"Про віднесення деяких населених пунктів Волинської та Рівненської
областей до зони гарантованого добровільного відселення"
( 1411-15 );
10) терміново розробити та затвердити порядок виплати
компенсації середньої вартості путівки громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2003 та 2004 роки;
11) до 1 вересня 2005 року розробити та затвердити проект
Державної програми забезпечення житлом громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2006-2011 роки;
12) завершити до кінця 2005 року скринінгове обстеження осіб
групи ризику щодо наявності раку щитовидної залози, в першу чергу
вікової групи до 14 років на час аварії на Чорнобильській АЕС;
13) при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" ( 2285-15 ) та проекту закону про Державний
бюджет України на 2006 рік передбачити:
виділення коштів на фінансування заходів до 20-ї річниці
Чорнобильської катастрофи;
збільшення видатків за бюджетними програмами: "Пільги на
медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", "Комплексне медико-санітарне
забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи", "Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", "Компенсація сім'ям з дітьми на
видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", "Забезпечення житлом громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Радіологічний
захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала
радіоактивного забруднення", "Забезпечення автомобілем громадян,
віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", "Щомісячна грошова допомога у зв'язку
з обмеженим споживанням продуктів харчування місцевого виробництва
та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",
"Компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на
оздоровлення, у випадку звільнення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Наукове забезпечення робіт
та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи";
14) при розробленні проекту закону про Державний бюджет
України на 2006 рік передбачити додаткові видатки за програмою
"Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію
програми SIP";
15) опрацювати питання щодо внесення в установленому порядку
змін до "Рамкової угоди між Україною та Європейським банком
реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського
фонду "Укриття" в Україні ( 996_004 );
16) розробити і затвердити порядок фінансування та виконання
робіт з поводження з радіоактивними відходами, які утворилися
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
17) розробити і затвердити нормативно-правові акти щодо
порядку зняття з експлуатації ядерних установок, розрахунку суми
відрахувань від тарифу на електроенергію, вироблену атомними
станціями, з метою створення цільового фінансового резерву та
накопичення коштів цього резерву, проведення експертиз;
18) до 1 січня 2006 року розробити, затвердити і забезпечити
реалізацію нормативно-правових актів відповідно до Закону України
"Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної
безпеки" ( 1868-15 );
19) терміново вирішити питання, пов'язані з виплатою
заборгованості із заробітної плати колишнім працівникам Державної
будівельної компанії "Атомспецбуд", управління будівництва
Чорнобильської АЕС та іншим підрядним будівельно-монтажним
організаціям;
20) забезпечити підготовку міждержавної угоди з вирішення
питання про спрощений перетин українсько-білоруського кордону
через контрольно-пропускний пункт "Комарин" для транспорту і
працівників Державного спеціалізованого підприємства
"Чорнобильська АЕС";
21) забезпечити розроблення кардинальних змін до Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з визначенням
пріоритетних напрямів та їх фінансово-економічним обґрунтуванням;
22) реформувати систему експертизи по встановленню причинного
зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого
випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС.
7. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України розглянути
питання виконання Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) посадовими особами центральних органів виконавчої
влади.
8. Верховній Раді України на поточній сесії заслухати звіт
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань
перевірки ефективності діяльності органів державного управління
щодо вирішення комплексу питань, пов'язаних з виводом
Чорнобильської АЕС з експлуатації, впровадженням Плану здійснення
заходів на об'єкті "Укриття" та в зоні відчуження в питаннях
поводження з радіоактивними відходами.
9. Провести у грудні 2005 року парламентські слухання з
нагоди 5-ї річниці закриття Чорнобильської атомної електростанції.
Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи підготувати проект Постанови Верховної Ради України із
зазначеного питання.
10. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 21 червня 2005 року
N 2683-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry