Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 23, ст.149 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законами
N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 }

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 }
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця внести зміни до
нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 551-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry