Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Закону України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх сп...

Про внесення змін і доповнень до Закону України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх сп...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та
осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 17, ст. 73 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) і Закону
України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст.178; 1995 р., N
16, ст.111) такі зміни і доповнення:
1. Преамбулу Закону після слів "органів державної безпеки і
внутрішніх справ СРСР" доповнити словами "військовослужбовців,
які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі
1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням
Л.Свободи".
2. У статтях 1, 12, 13, 14, 16, 23, 43 та назві розділу II
слова "вислугою строків служби" замінити словами "вислугу років",
а у статті 17 слова "вислуги строків служби" замінити словами
"вислуги років".
3. Частину першу статті 4 після слів "підпільних організаціях
і групах, визнаних такими законодавством України" доповнити
словами "у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під
командуванням Л.Свободи".
4. Частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
"Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї
статті, не повинен перевищувати 85 процентів відповідних сум
грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і
віднесені до категорії 1, - 95 процентів, до категорій 2 і 3, - 90
процентів".
5. Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Підвищення пенсій за вислугу років
Особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, які є ветеранами війни, та особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", пенсії за вислугу років
підвищуються в таких розмірах: а) на 400 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам
війни I групи; б) на 350 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам
війни II групи; в) на 200 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам
війни III групи; г) на 150 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам
бойових дій, членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої
Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге; д) на 75 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам
війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за
самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки
Великої Вітчизняної війни; на 50 процентів мінімальної пенсії за
віком - іншим учасникам війни та дружинам (чоловікам) померлих
учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних
за життя інвалідами від загального захворювання, трудового
каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, батькам і
дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге,
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, які загинули, померли або пропали безвісти в
період проходження служби".
6. Частину першу статті 16 доповнити пунктом "в" такого
змісту:
"в) пенсіонерам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною (стаття 11 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту") - в розмірі 250 процентів
мінімальної пенсії за віком, а пенсіонерам, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною (стаття 8 Закону України "Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні"), - в розмірі 200 процентів
мінімальної пенсії за віком".
7. Пункт "а" статті 20 викласти в такій редакції:
"а) інваліди війни - при настанні інвалідності внаслідок
поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час
захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби
(службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у
партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і
групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством
України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях
залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських
баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної
воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи,
зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту".
8. У статті 24:
частину першу доповнити пунктом "в" такого змісту:
"в) інвалідам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
(стаття 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"), - в розмірі 250 процентів мінімальної
пенсії за віком, а інвалідам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною (стаття 8 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні"), - в розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за
віком";
частину другу викласти у такій редакції:
"Надбавки, передбачені пунктами "а","б" і "в" цієї статті,
можуть нараховуватись одночасно".
9. Статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Підвищення пенсій по інвалідності
Пенсії по інвалідності підвищуються у таких розмірах:
а) на 400 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам
війни I групи; б) на 350 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам
війни II групи; в) на 200 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам
війни III групи; г) на 150 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам
бойових дій, які отримують пенсії по інвалідності, що настала
внаслідок причин, зазначених у пункті "б" статті 20 цього Закону,
членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ), а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів
Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге; д) на 75 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам
війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за
самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки
Великої Вітчизняної війни, які отримують пенсії по інвалідності,
що настала внаслідок причин, зазначених у пункті "б" статті 20
цього Закону; на 50 процентів мінімальної пенсії за віком - іншим
учасникам війни, які отримують пенсії по інвалідності, що настала
внаслідок причин, зазначених у пункті "б" статті 20 цього Закону,
а також дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, померлих
учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних
за життя інвалідами від загального захворювання, трудового
каліцтва та з інших причин, батькам, а також дружинам (чоловікам),
які не одружилися вдруге, військовослужбовців, осіб начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули, померли
або пропали безвісти в період проходження служби".
10. Пункт "б" частини четвертої статті 30 викласти в такій
редакції:
"б) батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного
віку (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) або є інвалідами".
11. Статтю 39 викласти в такій редакції:
"Стаття 39. Підвищення пенсій в разі втрати годувальника
Пенсії в разі втрати годувальника підвищуються:
а) членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої
Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, - на 150 процентів
мінімальної пенсії за віком; б) дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових
дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від
загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які
не одружилися вдруге, батькам, а також дружинам, які не одружилися
вдруге, військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ, які загинули, померли або пропали
безвісти в період проходження служби, - на 50 процентів
мінімальної пенсії за віком; в) членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ
(пенсіонерів), які самі є учасниками бойових дій, - на 150
процентів; учасниками війни, нагородженими орденами і медалями
колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову
службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, - на 75 процентів;
іншими учасниками війни, - на 50 процентів мінімальної пенсії за
віком, а тим, які є інвалідами війни, - відповідно в розмірах,
зазначених у пунктах "а", "б" і "в" статті 15 цього Закону".
12. Статтю 47 викласти в такій редакції:
"Стаття 47. Підвищення пенсій деяким категоріям пенсіонерів
Усі види пенсій, що призначені відповідно до цього Закону,
додатково підвищуються пенсіонерам, які зазнали політичних
репресій і в подальшому були реабілітовані, - на 50 процентів, а
членам їх сімей, яких було примусово переселено, - на 25 процентів
мінімальної пенсії за віком".
13. У статті 56:
частину першу після слів "з числа військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
доповнити словами "та членів їх сімей"; частину другу виключити.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 березня 1996 року
N 103/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry