Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік

Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.386 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427,
ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474, N 45, ст. 483; із змінами,
внесеними законами України від 14 червня 2011 року N 3491-VI
( 3491-17 ), від 5 липня 2011 року N 3562-VI ( 3562-17 ), від
22 вересня 2011 року N 3768-VI ( 3768-17 ), від 6 жовтня 2011 року
N 3823-VI ( 3823-17 ), від 7 жовтня 2011 року N 3905-VI
( 3905-17 ), від 18 жовтня 2011 року N 3911-VI ( 3911-17 ),
N 3912-VI ( 3912-17 ) і N 3913-VI ( 3913-17 ), від 20 жовтня
2011 року N 3953-VI ( 3953-17 ) і N 3954-VI ( 3954-17 ), від
4 листопада 2011 року N 4011-VI ( 4011-17 ), N 4012-VI ( 4012-17 )
і N 4013-VI ( 4013-17 ), від 7 грудня 2011 року N 4074-VI)
( 4074-17 ) згідно з додатком до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4275-VI

Додаток
до Закону України
"Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 3
до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Розподіл видатків
Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування згідно | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | з відомчою і програмною | | | | |рамної | ціо- | класифікаціями | | | | |класи- |наль- |видатків та кредитування |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | |фікації| ної | державного бюджету | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | споживання | | розвитку | | споживання | | розвитку | | |ків та |сифі- | | | | | | | | | | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | |--------------------------| | | |-----------------------| | | |держав-|ків та| | | |оплата праці | комунальні | | | | оплата |комунальні | | | | ного |креди-| | | | | послуги та | | | | праці |послуги та | | | |бюджету|туван-| | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2400000| |Міністерство екології та | 2 003 922,8 | 1 323 226,3 | 753 388,3 | 193 625,8 | 680 696,5 |1 021 258,3 | 508 825,3 | 41 466,8 | 267 889,8 | 512 433,0 | 3 025 181,1 | | | |природних ресурсів | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2401000| |Апарат Міністерства | 237 221,1 | 157 611,2 | 111 486,9 | 2 205,8 | 79 609,9 | 483 512,5 | 32 205,9 | 6 289,3 | 3 743,4 | 451 306,6 | 720 733,6 | | | |екології та природних | | | | | | | | | | | | | | |ресурсів України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2401160| 0520 |Заходи із створення і | 79 599,6 | 79 556,6 | 55 956,0 | 664,2 | 43,0 | 7 835,0 | 7 598,5 | 2 139,3 | 298,4 | 236,5 | 87 434,6 | | | |збереження природно- | | | | | | | | | | | | | | |заповідного фонду, | | | | | | | | | | | | | | |ведення кадастрів | | | | | | | | | | | | | | |тваринного і рослинного | | | | | | | | | | | | | | |світу, Червоної книги | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2404000| |Державна служба геології | 506 790,1 | 6 790,1 | 4 881,1 | 61,3 | 500 000,0 | 16 000,0 | 14 050,0 | | 90,0 | 1 950,0 | 522 790,1 | | | |та надр України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2404010| 0441 |Керівництво та управління| 6 790,1 | 6 790,1 | 4 881,1 | 61,3 | | 16 000,0 | 14 050,0 | | 90,0 | 1 950,0 | 22 790,1 | | | |у сфері геологічного | | | | | | | | | | | | | | |вивчення та використання | | | | | | | | | | | | | | |надр | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry