Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про науково-технічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія

Про ратифікацію Угоди про науково-технічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про науково-технічне
співробітництво між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Республіки Австрія
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.282 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про науково-технічне співробітництво між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки Австрія ( 040_020 ),
підписану 6 червня 2003 року в м. Києві, ратифікувати
(додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 лютого 2004 року
N 1506-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry