Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Державної програми приватизації майна державних підприємств, затвердженої Постановою Верховної Ради України Про Державну програму прива...

Про внесення змін до Державної програми приватизації майна державних підприємств, затвердженої Постановою Верховної Ради України Про Державну програму прива...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про внесення змін до Державної програми
приватизації майна державних підприємств,
затвердженої Постановою Верховної Ради України
"Про Державну програму приватизації майна
державних підприємств" від 7 липня 1992 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.263 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Виключити з розділу 1 частини III Державної програми
приватизації майна державних підприємств ( 2545-12 ) пункт 2 "Про
зміну організаційно-правових форм споживчої кооперації" як такий,
що суперечить чинному законодавству.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 травня 1993 року
N 3185-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry