Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про концепцію проекту Закону України про валютне регулювання

Про концепцію проекту Закону України про валютне регулювання

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про концепцію проекту Закону України
про валютне регулювання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 43, ст.315 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити проект Закону України про валютне регулювання,
поданий на розгляд Верховної Ради України постійною Комісією
Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності,
у першому читанні.
2. Погодитися з пропозицією постійної Комісії з питань
фінансів і банківської діяльності про доопрацювання проекту Закону
України про валютне регулювання шляхом внесення змін і доповнень
до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року
N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".
3. Вважати за необхідне зберегти існуючий порядок
обов'язкового продажу валютних надходжень на користь резидентів на
валютному ринку України у розмірі 50 відсотків валютних
надходжень.
4. Гарантувати власникам валютних рахунків (фізичним та
юридичним особам) у банках України, що валютні кошти, які їм
належать, не можуть бути примусово перераховані у валюту України
при зміні порядку продажу валютних надходжень на користь
резидентів або у випадку проведення грошової реформи.
Встановити, що Кабінет Міністрів України і Національний банк
України не можуть вводити ніяких додаткових обмежень використання
валютних рахунків резидентів і нерезидентів, крім тих, що
передбачені діючим законодавством і нормативними актами Кабінету
Міністрів України і Національного банку України.
5. Погодитися з політикою Національного банку України щодо
децентралізації валютного ринку і дозволу уповноваженим
комерційним банкам України здійснювати торгівлю іноземною валютою
на міжбанківському і внутрібанківському валютному ринку.
6. Передати виключне право регулювання офіційного курсу
валюти України до іноземних валют Національному банку України.
7. Встановити, що використання підприємствами роздрібної
торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування,
готелями та іншими організаціями цінників на товари та
прейскурантів, що містять ціни і тарифи в іноземній валюті або в
інших одиницях, які не є валютою України, якщо ці підприємства не
мають ліцензії Національного банку України на здійснення операцій
з іноземною валютою, тягне за собою відповідальність, передбачену
частиною п'ятою статті 3 Закону України "Про застосування
електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при
розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського
харчування і послуг" ( 265/95-ВР ).
8. Кабінету Міністрів України і Національному банку України у
двотижневий термін подати на розгляд Верховної Ради України проект
законодавчого акта щодо погашення заборгованості на заблокованих
валютних рахунках Зовнішекономбанку колишнього СРСР перед
фізичними особами та пропозиції щодо вирішення цього питання перед
юридичними особами.
9. Постійній Комісії Верховної Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності за участю Кабінету Міністрів України та
Національного банку України в місячний термін доопрацювати
законопроект з урахуванням пропозицій постійних комісій Верховної
Ради України і народних депутатів України, маючи на увазі
збільшення у проекті Закону кількості норм прямої дії.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 31 жовтня 1995 року
N 412/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry