Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 17, ст.150)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 317-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.219}

Цей Закон визначає підстави та порядок присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

Стаття 1. Предмет та сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з присвоєнням юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам (далі - об’єктам права власності), імен (псевдонімів) суспільно-політичних і громадських діячів, захисників Вітчизни, воєначальників, діячів науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій (далі - імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій).

2. Юридичним особам приватної форми власності та об’єктам права власності, які за ними закріплені, імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій присвоюються їх власниками з дотриманням підстав та умов, передбачених статтею 3 цього Закону.

3. Географічним об’єктам імена фізичних осіб присвоюються відповідно до Закону України "Про географічні назви".

4. Питання, пов’язані з приведенням раніше присвоєних об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у відповідність з вимогами Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

{Статтю 1 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 317-VIII від 09.04.2015}

Стаття 2. Законодавство України, що регулює питання присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

1. Законодавство України, що регулює питання присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, ґрунтується на Конституції України і складається з Цивільного кодексу України, цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Стаття 3. Підстави та умови присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

1. Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які:

1) внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України;

2) здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини;

3) зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.

2. Юридичним особам та об’єктам права власності ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті.

Рішення про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб не є підставою виникнення прав інтелектуальної власності у третіх осіб.

3. Юридичним особам та об’єктам права власності, як правило, присвоюється ім’я тієї фізичної особи, діяльність якої була пов’язана з юридичною особою чи об’єктом права власності, якій (якому) це ім’я присвоюється.

4. Ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій присвоюються з метою:

1) популяризації видатних фактів історії України, що відображають звершення та надбання в ім’я України;

2) формування історичної свідомості Українського народу;

3) сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.

5. Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій присвоюються юридичним особам та об’єктам права власності лише після проведення громадського обговорення та за згодою відповідного трудового колективу.

Порядок проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

6. Забороняється присвоювати юридичним особам та об’єктам права власності імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, а також назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури).

{Статтю 3 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 317-VIII від 09.04.2015}

Стаття 4. Юридичні особи та об’єкти права власності, яким присвоюються імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій

1. Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій можуть присвоюватися:

1) юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, а також об’єктам права власності, зазначеним у частині третій цієї статті;

2) об’єднанням, з’єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам та організаціям Збройних Сил України, інших військових формувань та об’єктам права власності, які за ними закріплені.

2. Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій не можуть присвоюватися державним органам та органам місцевого самоврядування.

3. У цьому Законі під об’єктами права власності також розуміються:

1) літальні апарати, річкові та морські судна, об’єкти космічної діяльності;

2) сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, проспекти, площі, майдани, набережні, мости.

Стаття 5. Суб’єкти, які порушують питання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

1. Питання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій порушується суб’єктами, зазначеними у статті 7 цього Закону, шляхом підготовки ними подання про присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

2. Пропозиції щодо присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій можуть також вноситися на розгляд суб’єктів, зазначених у статті 7 цього Закону, іншими державними органами, трудовими колективами, об’єднаннями громадян та окремими громадянами.

Стаття 6. Подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

1. Подання про присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події - письмовий документ, що містить пропозицію про присвоєння конкретно визначеній юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події та вноситься на розгляд суб’єктів, уповноважених присвоювати імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій.

Подання про присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події повинно містити:

1) найменування суб’єкта, якому вноситься таке подання (стаття 8 цього Закону);

2) найменування суб’єкта, який підготував подання, із зазначенням його місцезнаходження (стаття 7 цього Закону);

3) зміст порушеного питання та обґрунтування необхідності присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події із зазначенням підстав та умов присвоєння відповідно імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події згідно з підставами та умовами, визначеними у статті 3 цього Закону.

2. До подання про присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події також додаються:

1) інформаційна довідка про фізичну особу, ім’я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності;

2) розрахунки та кошторис витрат, пов’язаних з присвоєнням юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події;

3) узагальнені зауваження і пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення.

3. У разі якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності, є родичі (діти, вдова, вдівець, а якщо їх немає - батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода на присвоєння імені.

4. Подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій підлягає реєстрації в день його надходження. Відмова у прийнятті або реєстрації подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій забороняється.

Стаття 7. Суб’єкти, які готують подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

1. Подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події готується у разі:

1) присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події об’єднанням, з’єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам, організаціям Збройних Сил України та об’єктам права власності, які за ними закріплені, - Міністром оборони України;

2) присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події об’єднанням, з’єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам, організаціям інших військових формувань та об’єктам права власності, які за ними закріплені, - державним органом, що здійснює керівництво іншим утвореним відповідно до закону військовим формуванням;

3) присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, що діють на основі державної власності, та об’єктам, які за ними закріплені, - їх керівником;

4) присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, майно яких входить до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим, та об’єктам права власності, які за ними закріплені, - Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

5) присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, та об’єктам права власності, які за ними закріплені, - головою відповідної районної чи обласної ради.

У разі делегування районними чи обласними радами місцевій державній адміністрації повноважень щодо управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, подання погоджується з головою відповідної місцевої державної адміністрації;

6) присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, майно яких перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, та об’єктам права власності, які за ними закріплені, - сільським, селищним, міським головою;

7) присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події скверам, бульварам, вулицям, провулкам, узвозам, проїздам, проспектам, площам, майданам, набережним, мостам - сільським, селищним, міським головою.

Стаття 8. Суб’єкти, які присвоюють юридичним особам та об’єктам права власності імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій

1. Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій юридичним особам та об’єктам права власності присвоюють:

1) Президент України - об’єднанням, з’єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам, організаціям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань та об’єктам права власності, які за ними закріплені;

2) Кабінет Міністрів України - юридичним особам, які належать до сфери його управління, та об’єктам права власності, які за ним закріплені;

3) міністерства - юридичним особам, які належать до сфери їх управління, та об’єктам права власності, які за ними закріплені, а також юридичним особам, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується відповідним міністром, та об’єктам права власності, які закріплені за такими центральними органами виконавчої влади;

4) Національна академія наук України - юридичним особам, які перебувають у її віданні; національні галузеві академії наук - юридичним особам, які перебувають у їх віданні;

5) Верховна Рада Автономної Республіки Крим - юридичним особам, майно яких входить до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим, та об’єктам права власності, які за ними закріплені;

6) обласні, районні ради - юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, та об’єктам права власності, які за ними закріплені;

7) сільські, селищні, міські ради - юридичним особам, майно яких перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, та об’єктам права власності, які за ними закріплені, а також вулицям, провулкам, проспектам, площам, паркам, скверам, бульварам, узвозам, проїздам, майданам, набережним, мостам.

Стаття 9. Розгляд подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

1. Суб’єкт, який присвоює юридичним особам та об’єктам права власності імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, попередньо розглядає подання про присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події та документи, передбачені частиною другою статті 6 цього Закону.

2. Суб’єкт, який присвоює юридичним особам та об’єктам права власності імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, може зупинити розгляд подання про присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події у разі, якщо:

1) подання внесено без документів, передбачених частиною другою статті 6 цього Закону;

2) під час розгляду документів виявлені неточності;

3) обґрунтування, що міститься у поданні, не відповідає підставам та умовам, визначеним у статті 3 цього Закону.

Про зупинення розгляду питання щодо присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події повідомляється суб’єкт, який вніс це подання.

Розгляд подання поновлюється після усунення обставин, що викликали його зупинення.

3. У разі якщо обставини, передбачені частиною другою цієї статті, які є перешкодою для розгляду подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події, не будуть усунені протягом 15 робочих днів, зазначене подання вважається таким, що не внесено.

Стаття 10. Прийняття рішення про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події

1. За результатами розгляду подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події та документів, передбачених статтею 6 цього Закону, суб’єкт, який присвоює юридичній особі або об’єкту права власності ім’я фізичної особи, ювілейну та святкову дату, назву і дату історичної події, протягом 15 робочих днів після внесення такого подання або поновлення його розгляду приймає рішення про присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події та видає відповідний акт.

2. Не допускається присвоєння імені однієї і тієї самої фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події двом і більше юридичним особам та/або об’єктам права власності з однорідним видом діяльності (незалежно від підпорядкування) у межах одного села, селища, міста.

3. Присвоєні юридичним особам та/або об’єктам права власності імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій зазначаються державною мовою.

У місцях компактного проживання національних меншин України поряд із зазначенням державною мовою присвоєні юридичним особам та/або об’єктам права власності імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій можуть зазначатися також мовою відповідної національної меншини.

Стаття 11. Порядок зміни, відмови від присвоєних юридичним особам та/або об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій або їх збереження

1. Зміна, відмова від присвоєного юридичній особі та/або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події або збереження за правонаступником присвоєного імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події у разі припинення юридичної особи, якій присвоєно ім’я фізичної особи, ювілейну та святкову дату, назву і дату історичної події, а також передання всього її майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам здійснюється в такому самому порядку, як і присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події.

У поданні про зміну, відмову від присвоєних імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події або їх збереження обов’язково зазначається обґрунтування.

2. Зміна імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події, присвоєних юридичним особам та об’єктам права власності, здійснюється лише після проведення громадського обговорення.

Стаття 12. Обов’язки юридичних осіб, яким присвоєні імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій

1. Юридичні особи, яким присвоєні імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, зобов’язані:

1) забезпечити внесення відповідних змін в установчі документи та провести державну реєстрацію цих змін відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) добросовісно та належним чином використовувати присвоєні імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій;

3) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством.

Стаття 13. Витрати, пов’язані з присвоєнням юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, зміною або відмовою від присвоєних імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

1. Витрати, пов’язані з присвоєнням юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, зміною або відмовою від присвоєних імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, можуть здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів юридичних осіб.

2. Фінансування витрат, пов’язаних з присвоєнням, зміною або відмовою від присвоєних юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, залежно від того, хто ініціював порушення цього питання, здійснюється за рахунок коштів:

державного бюджету, якщо ініціатором є державний орган;

відповідного місцевого бюджету, якщо ініціатором є відповідний орган місцевого самоврядування;

юридичних осіб, якщо ініціатором є керівник підприємства, установи, організації.

Стаття 14. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Присвоєння імен іноземних фізичних осіб юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, проводиться відповідно до цього Закону.

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 14-19 Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., № 12, ст. 179), у частині присвоєння імен фізичних осіб підприємствам, установам, організаціям та іншим об’єктам.

4. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 травня 2012 року
№ 4865-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry