Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проведення у Запорізькій, Луганській та Львівській областях експерименту з підвищення ефективності роботи державних цільових фондів

Про проведення у Запорізькій, Луганській та Львівській областях експерименту з підвищення ефективності роботи державних цільових фондів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про проведення у Запорізькій, Луганській та
Львівській областях експерименту з підвищення
ефективності роботи державних цільових фондів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 50, ст.437 )

Цей Закон спрямований на скорочення обсягу роботи, пов'язаної
з веденням обліку і проведенням перевірок сплати зборів на
обов'язкове державне пенсійне страхування та на обов'язкове
соціальне страхування на випадок безробіття, а також ефективне
використання державних коштів.
Стаття 1. Провести у Запорізькій, Луганській та Львівській
областях протягом періоду, визначеного Кабінетом Міністрів
України, експеримент щодо виконання Пенсійним фондом України
функцій по реєстрації страхувальників, формуванню та веденню
інформаційної системи відомостей про застрахованих осіб,
здійсненню контролю за повнотою та своєчасністю справляння зборів.
Стаття 2. Надати Пенсійному фонду України на період
проведення експерименту у Запорізькій, Луганській та Львівській
областях право стягнення з платників донарахованих за результатами
перевірок сум збору на обов'язкове соціальне страхування на
випадок безробіття, а також суми недоїмки, пені за цим збором та
накладення адміністративних стягнень за порушення його сплати.
Кошти, стягнуті Пенсійним фондом України з платників збору на
обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття,
зараховуються на окремий рахунок Державного бюджету України, на
якому акумулюються кошти обов'язкового соціального страхування на
випадок безробіття. Управління ними здійснюється в порядку,
встановленому законодавством України.
Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
визначити період проведення експерименту з підвищення
ефективності роботи державних цільових фондів у Запорізькій,
Луганській та Львівській областях, забезпечити розроблення і
затвердити порядок проведення цього експерименту, здійснити заходи
щодо його організаційного забезпечення, здійснювати контроль за
проведенням цього експерименту;
за участю представників профспілкових об'єднань та об'єднань
роботодавців у місячний термін вирішити питання щодо можливого
залучення Фонду соціального страхування України до проведення
експерименту;
після закінчення експерименту у разі позитивного висновку в
місячний термін внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції, спрямовані на його поширення на всій території
України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 жовтня 2000 року
N 2057-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry