Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Вишковецького сільського голови (Вишковецька сільська рада Немирівського району Вінницької області)

Про призначення позачергових виборів Вишковецького сільського голови (Вишковецька сільська рада Немирівського району Вінницької області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Вишковецького сільського голови
(Вишковецька сільська рада Немирівського району
Вінницької області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.465 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Вишковецького
сільського голови Перепеляка С.Д. (Вишковецька сільська рада
Немирівського району Вінницької області) та відповідно до пункту
30 частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
частини третьої статті 14, частин другої та шостої статті 15,
статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Вишковецького сільського
голови (Вишковецька сільська рада Немирівського району Вінницької
області) на неділю 3 травня 2009 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Вишковецького сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Вишковецького сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 835-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 лютого 2009 року
N 985-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry