Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.364 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статті 186-3, 244-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій
редакції:
"Стаття 186-3. Порушення порядку подання або використання
даних державних статистичних спостережень
Неподання органам державної статистики даних для проведення
державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними,
не в повному обсязі, не за формою, передбаченою
звітно-статистичною документацією, чи із запізненням;
незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення
порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України -
тягне за собою накладення штрафу на громадян - від трьох до
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових
осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від
десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
повторно протягом року після накладення адміністративного
стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових
осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від
п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Порушення порядку використання конфіденційної інформації,
приховування або перекручення даних державних статистичних
спостережень, а також використання їх в засобах масової
інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових,
магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на
їх джерело -
тягне за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових
осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від
десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 244-3. Органи державної статистики
Органи державної статистики розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку
подання або використання даних державних статистичних спостережень
(стаття 186-3).
Від імені органів державної статистики розглядати справи і
накладати адміністративні стягнення мають право керівник
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
галузі статистики та його заступники, керівники органів державної
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах і
містах та їх заступники".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 липня 2000 року
N 1929-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry