Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про продовження дії окремих норм Закону України Про податок на додану вартість

Про продовження дії окремих норм Закону України Про податок на додану вартість

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про продовження дії окремих норм Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.219 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Продовжити до 1 січня 2005 року дію підпункту 6.2.6 пункту
6.2 статті 6 та пунктів 11.21 і 11.29 статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 17,
ст. 83; 1999 р., N 15, ст. 88; 2000 р., N 40, ст. 339; 2001 р.,
N 11, ст. 50).
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 листопада 2003 року
N 1352-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry