Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про День Уряду України у січні 2003 року

Про День Уряду України у січні 2003 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про "День Уряду України" у січні 2003 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 51, ст.373 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести "День Уряду України" у Верховній Раді України у
січні 2003 року з порядком денним "Про заходи Кабінету Міністрів
України щодо виконання законодавства про мінімізацію збитків від
руйнівної дії паводків і повеней, захист населених пунктів,
народногосподарських об'єктів і земель від шкідливої дії вод".
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України визначити
доповідача, підготувати аналітичні та довідкові матеріали з цих
питань і надати їх народним депутатам України не пізніше п'яти
днів до проведення "Дня Уряду України".
3. Комітетам Верховної Ради України з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, з питань будівництва, транспорту і
зв'язку, з питань бюджету, з питань аграрної політики та земельних
відносин узагальнити пропозиції народних депутатів України і
матеріали, які будуть подані Кабінетом Міністрів України,
підготувати співдоповідь та відповідні проекти рішень Верховної
Ради України з питання, що розглядатиметься на "Дні Уряду
України".
4. Доручити Рахунковій палаті здійснити перевірку цільового
використання коштів, передбачених на реалізацію програм,
спрямованих на мінімізацію збитків від руйнівної дії паводків і
повеней, захист населених пунктів, народногосподарських об'єктів і
земель від шкідливої дії вод, протягом 1994-2002 років і про
результати перевірки поінформувати Верховну Раду України при
розгляді цього питання на "Дні Уряду України" у січні 2003 року.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 21 листопада 2002 року
N 223-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry