Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проведення у Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хме...

Про проведення у Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хме...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон діє до 31 грудня 2001 року згідно
з пунктом 1 статті 3 даного Закону )
Про проведення у Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській,
Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській,
Полтавській, Харківській, Хмельницькій областях та місті Києві
експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного фонду
України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 5-6, ст.41 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1980-III ( 1980-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.388 )
( У назві та тексті Закону слова "Львівській області"
замінено словами "Автономній Республіці Крим,
Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській,
Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській,
Харківській, Хмельницькій областях та місті Києві
згідно із Законом N 1980-III ( 1980-14 ) від
21.09.2000 )
Стаття 1. Провести у Автономній Республіці Крим,
Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській,
Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій
областях та місті Києві експеримент з призначення пенсій органами
Пенсійного фонду України. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1980-III ( 1980-14 ) від 21.09.2000 )
Стаття 2. Пенсії у Автономній Республіці Крим,
Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській,
Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій
областях та місті Києві на період проведення експерименту
призначаються районними, міськими і районними у містах відділами
Пенсійного фонду України.
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє
по 31 грудня 2001 року. ( Пункт перший статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1980-III ( 1980-14 ) від
21.09.2000 )
2. Кабінету Міністрів України:
розробити та затвердити Положення про порядок проведення
експерименту у Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській,
Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській,
Полтавській, Харківській, Хмельницькій областях та місті Києві з
призначення пенсій органами Пенсійного фонду України, передбачивши
при цьому збереження чисельності працівників органів соціального
захисту населення, пов'язаної з проведенням експерименту;
узагальнити результати проведення експерименту та доповісти
Верховній Раді України до 1 грудня 2001 року. ( Абзац третій
пункту 2 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1980-III ( 1980-14 ) від 21.09.2000 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1998 року
N 329-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry