Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про обов'язки і права особового складу Національної гвардії України

Про обов'язки і права особового складу Національної гвардії України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону N 1363-XIV
( 1363-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 8, ст.48 )
Про обов'язки і права особового складу
Національної гвардії України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 32, ст.466 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 2938-XII ( 2938-12 ) від 26.01.93, ВВР, 1993, N 12, ст.102 )

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 4
листопада 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України
"Про Національну гвардію України" ( 1775-12 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про обов'язки і права особового складу
Національної гвардії України (додається).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 травня 1992 року
N 2369-XII

ПОЛОЖЕННЯ
про обов'язки і права особового складу
Національної гвардії України

Розділ I. Обов'язки особового складу
Національної гвардії України
Відповідно до основних завдань Національної гвардії України,
визначених Законом України "Про Національну гвардію України"
( 1775-12 ), її особовий склад зобов'язаний: 1) готувати сили, озброєння і засоби, забезпечувати
боєздатність та бойову готовність підрозділів, частин і з'єднань
гвардії для захисту суверенітету, конституційного ладу і
територіальної цілісності України від спроб змінити їх
насильницьким шляхом, участі у бойових діях по відбиттю нападу
ззовні та здійсненні територіальної оборони і захисті безпеки
України; 2) брати участь у ліквідації диверсійно-розвідувальних і
терористичних груп та незаконно створених військових збройних
формувань; 3) при запровадженні режиму надзвичайного стану: брати участь у забезпеченні зазначеного правового режиму,
громадського порядку і безпеки громадян; охороняти і захищати від нападу найбільш важливі об'єкти, що
забезпечують життєдіяльність населення та нормальне функціонування
управлінських і господарських структур, за переліком, визначеним
Кабінетом Міністрів України; забезпечувати пропускний режим та особливий порядок в'їзду і
виїзду громадян; 4) забезпечувати разом із Збройними Силами України та іншими
військовими формуваннями, створеними відповідно до законодавства
України, дотримання режиму воєнного стану в окремих місцевостях
або на всій території України у випадках оголошення стану війни чи
загрози воєнного нападу (агресії); 5) сприяти прикордонним військам у затриманні порушників
державного кордону України; 6) контролювати в зоні особливого режиму у взаємодії з
прикордонними військами та органами внутрішніх справ дотримання
громадянами і посадовими особами встановлених правил зазначеного
режиму та припиняти правопорушення; 7) здійснювати в разі необхідності у взаємодії з Управлінням
державної охорони зовнішню охорону резиденції Президента України
та будинків Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України;
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2938-12
від 26.01.93 ) 8) здійснювати зовнішню охорону розташованих на території
України будинків і приміщень дипломатичних та консульських
представництв іноземних держав; 9) брати участь у здійсненні невідкладних заходів щодо
ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, у
врятуванні людей і поданні їм допомоги, забезпеченні проведення
карантинних і санітарно-протиепідемічних заходів під час епідемій
та епізоотій; 10) разом з органами внутрішніх справ виконувати функції щодо
охорони громадського порядку в населених пунктах, а також під час
проведення масових громадсько-політичних, спортивних та інших
заходів, припинення масових безпорядків, які спрямовані на
насильницьку зміну конституційного ладу або дезорганізують роботу
органів державної влади і управління, підприємств, установ та
організацій. ( Розділ I доповнено пунктом 10 згідно з Постановою
ВР N 2938-12 від 26.01.93 )
Розділ II. Права особового складу
Національної гвардії України

Особовому складу Національної гвардії України для виконання
покладених на нього обов'язків надається право: 1) вимагати від громадян та посадових осіб дотримання
громадського порядку та припинення правопорушень; 2) перекривати (блокувати) ділянки місцевості та здійснювати
пошук з метою затримання порушників державного кордону,
диверсійно-розвідувальних і терористичних груп, а також незаконно
створених військових збройних формувань; 3) тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на
окремі ділянки місцевості чи об'єкти при ліквідації наслідків
аварій, катастроф і стихійного лиха; 4) створювати контрольно-пропускні пункти для підтримання
пропускного режиму, особливого порядку в'їзду і виїзду громадян; 5) здійснювати на контрольно-пропускних пунктах особистий
огляд речей громадян, зупиняти транспортні засоби і проводити
огляд багажу, поклажі та пасажирів з дотриманням встановленого
законодавством порядку; 6) затримувати і доставляти в органи внутрішніх справ
громадян, підозрюваних у вчиненні злочинів, а також у випадках,
коли вичерпані інші передбачені законодавством заходи для
припинення ними правопорушень; 7) перевіряти у громадян документи, що посвідчують особу, при
підозрі у вчиненні ними правопорушень; 8) вилучати у громадян вогнепальну або холодну зброю,
боєприпаси, вибухівку, а у підприємств, установ та організацій -
також навчальну військову техніку в разі їх незаконного придбання
чи зберігання; 9) входити на територію і в приміщення підприємств, установ
та організацій під час переслідування осіб, підозрюваних у
вчиненні злочину, та з метою припинення правопорушень, що
загрожують громадському порядку і безпеці громадян, при ліквідації
наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха та за наявності
інших надзвичайних обставин; 10) затримувати осіб, які порушили режим надзвичайного стану
чи зону особливого режиму, та передавати їх органам внутрішніх
справ; 11) користуватись у невідкладних випадках безперешкодно
засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і
організаціям, а також громадянам за їх згодою; 12) використовувати з наступним відшкодуванням витрат
транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і
організаціям, а також громадянам за їх згодою, крім транспортних
засобів дипломатичних, консульських та інших представництв
іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального
призначення, для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки
до лікувальних закладів осіб, які потребують невідкладної медичної
допомоги, або для переслідування та затримання осіб, які
підозрюються у вчиненні злочинів; 13) зберігати, носити і застосовувати зброю та спеціальні
засоби на підставах і в порядку, передбачених статутами Збройних
Сил України, Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ) та іншими
актами законодавства.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry