Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про затвердження кандидатури на посаду Голови Державного митного комітету України

Про затвердження кандидатури на посаду Голови Державного митного комітету України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про затвердження кандидатури на посаду
Голови Державного митного комітету України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 42, ст.401 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити кандидатуру Колоса Анатолія Вікторовича на посаду
Голови Державного митного комітету України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 жовтня 1993 року
N 3486-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry