Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Указу Президента України від 7 серпня 1998 року N 857

Про внесення змін до Указу Президента України від 7 серпня 1998 року N 857

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента України
від 7 серпня 1998 року N 857
( Указ не діє. Діяв до набрання чинності Закону
N 714-XIV ( 714-14 ) від 02.06.99 )

З метою зниження податкового навантаження на підприємства, що
надають житлово-комунальні послуги населенню, та відповідно до
пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Статтю 10 Указу Президента України від 7 серпня 1998 року
N 857 ( 857/98 ) "Про деякі зміни в оподаткуванні" викласти в
такій редакції:
"10. Установити, що до 1 січня 2000 року за операціями з
продажу вугілля та вугільних брикетів, електричної та теплової
енергії, газу, надання послуг з водопостачання (каналізації),
технічного обслуговування ліфтів та систем протипожежної безпеки в
житловому фонді, а також за операціями з надання послуг населенню,
що пов'язані з користуванням житлом (в межах квартирної плати),
датою виникнення податкових зобов'язань є дата зарахування коштів
на банківський рахунок платника податку в оплату проданих товарів,
наданих послуг (у разі продажу зазначених товарів, надання послуг
за готівку - дата оприбуткування коштів в касі платника податку),
а датою виникнення права на податковий кредит у продавця
зазначених товарів (послуг) є дата списання коштів в оплату
придбаних ним товарів (послуг). У покупця вугілля та вугільних
брикетів, електричної та теплової енергії, газу, послуг з
водопостачання (каналізації), технічного обслуговування ліфтів та
систем протипожежної безпеки в житловому фонді, а також за
операціями з надання послуг населенню, що пов'язані з
користуванням житлом (в межах квартирної плати), датою виникнення
права на податковий кредит за операціями з придбання таких товарів
(отримання послуг) є дата списання коштів з банківського рахунку
платника податку в оплату цих товарів (послуг) або дата виписки
відповідного рахунку (товарного чека) - у разі розрахунків з
використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків. З 1 січня 2000 року до 1 січня 2003 року норми цієї статті
діють стосовно операцій з продажу населенню та установам, що
утримуються за рахунок бюджету, вугілля та вугільних брикетів,
газу, електричної енергії, а також операцій з надання послуг з
технічного обслуговування ліфтів та систем протипожежної безпеки в
житловому фонді. Дія визначених цією статтею норм не поширюється на відчуження
або придбання товарів за бартерними (товарообмінними) операціями".
2. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 березня 1999 року
N 234/99

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry