Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких Указів Президента України

Про внесення змін до деяких Указів Президента України

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 141/2013 ( 141/2013 ) від 18.03.2013 }
Про внесення змін до деяких Указів
Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 584/2011 ( 584/2011 ) від 12.05.2011 }

1. Внести до Указів Президента України такі зміни:

{ Пункт 1 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 584/2011 ( 584/2011 ) від 12.05.2011 }

2) у статті 1 Указу Президента України від 11 липня 2001 року
N 510 ( 510/2001 ) "Про посилення державного контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" слова "виробництва та обігу" замінити словами "контролю
за виробництвом та обігом".
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 22 липня 1998 року N 806
( 806/98 ) "Про державну монополію на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів";
Указ Президента України від 2 серпня 1999 року N 941
( 941/99 ) "Про Положення про Комітет України з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів".
3. Кабінету Міністрів України привести свої акти у
відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 червня 2002 року
N 586/2002

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry