Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Білоцерковця Д.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 4 лип...

Про скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Білоцерковця Д.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 4 лип...

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 6 липня 2013 року № 170

Про скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Білоцерковця Д.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 4 липня 2013 року за № 21-36-4419

До Центральної виборчої комісії 4 липня 2013 року надійшла скарга кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Білоцерковця Дмитра Олександровича на дії кандидата у народні депутати України в цьому ж окрузі Пархоменка Василя Михайловича.

У скарзі суб’єкт звернення зі скаргою просить визнати дії суб’єкта оскарження щодо виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів під назвою "Голосуємо за комуніста - севастопольця!" та "Голосуй за комуніста - севастопольця!", що не містять відомостей про їх замовника, такими, що не відповідають вимогам частини сьомої статті 69 та частини двадцять другої статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон); оголосити кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Пархоменку В.М. попередження.

Суб’єкт звернення зі скаргою свої вимоги обґрунтовує тим, що 1 липня 2013 року о 13 годині з агітаційних палаток кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Пархоменка В.М. розповсюджувалися друковані передвиборні агітаційні матеріали під назвою "Голосуем за коммуниста - севастопольца!" та "Голосуй за коммуниста - севастопольца!", що не містять обов’язкових відомостей про їх замовника, передбачених частиною сьомою статті 69 Закону.

На підтвердження викладених у скарзі доводів суб’єкт звернення зі скаргою додав акт від 1 липня 2013 року про виявлення порушень вимог Закону, друковані передвиборні агітаційні матеріали під назвою "Голосуем за коммуниста - севастопольца!" та "Голосуй за коммуниста - севастопольца!"

На виконання частини десятої статті 111 Закону копію скарги з доданими до неї матеріалами 4 липня 2013 року надіслано суб’єкту оскарження та повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.

До Центральної виборчої комісії 5 липня 2013 року факсимільним зв’язком надійшли пояснення кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Пархоменка В.М., у яких йдеться, зокрема, про те, що зазначені у скарзі друковані матеріали передвиборної агітації були виготовлені на його замовлення, проте у них помилково не було вказано відомостей про замовника.

Постановою Центральної виборчої комісії від 4 червня 2013 року № 140 зареєстровано кандидата у народні депутати України Білоцерковця Дмитра Олександровича, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 224 у порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 7 липня 2013 року.

Постановою Центральної виборчої комісії від 16 травня 2013 року № 96 зареєстровано кандидатом у народні депутати України Пархоменка Василя Михайловича, висунутого Комуністичною партією України, в одномандатному виборчому окрузі № 224 на проміжних виборах народного депутата України 7 липня 2013 року.

За змістом частин першої та другої статті 108 Закону та пунктів 2.1, 2.2 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року № 133 (далі - Порядок), кандидат у народні депутати України, зареєстрований у встановленому Законом порядку, може оскаржити до виборчої комісії, зокрема, дії іншого кандидата у народні депутати України. Частиною восьмою вказаної статті Закону та пунктом 3.4 Порядку передбачено, що скарга на дії чи бездіяльність кандидата у народні депутати України може бути подана до Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Комісія зазначає, що згідно зі статтею 108 Закону скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта розгляду скарги.

Розглянувши скаргу, додані до неї матеріали та пояснення суб’єкта оскарження, Центральна виборча комісія встановила.

Відповідно до частини першої статті 68 Закону передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію - суб’єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

Згідно із частиною сьомою статті 69 Закону друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Частиною двадцять другою статті 74 Закону заборонено виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

З доданих до скарги матеріалів вбачається, що виготовлені та розповсюджені друковані матеріали передвиборної агітації кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Пархоменка В.М. під назвою "Голосуем за коммуниста - севастопольца!" та "Голосуй за коммуниста - севастопольца!" містять відомості про установу, що здійснила друк, тираж, номер замовлення, інформацію про особу, відповідальну за випуск, проте відомості про їх замовника відсутні.

Згідно з частиною шостою статті 113 Закону виборча комісія, встановивши, що дії суб’єкта оскарження не відповідають законодавству про вибори народних депутатів України, задовольняє скаргу. При задоволенні скарги виборча комісія може задовольнити усі або частину вимог суб’єкта звернення зі скаргою.

Центральною виборчою комісією встановлено, що дії кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Пархоменка В.М. щодо виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, які всупереч частині сьомій статті 69 Закону не містять відомостей про їх замовника, порушують відповідну заборону, встановлену частиною двадцять другою статті 74 Закону, що є підставою для задоволення вимог скарги кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Білоцерковця Д.О. в цій частині.

Частиною першою статті 61 Закону Центральній виборчій комісії надано повноваження приймати рішення про попередження партії, кандидати у депутати від якої включені до виборчого списку партії, або окремому кандидату у народні депутати України.

Пунктом 5 частини другої вказаної статті визначено, що попередження оголошується у разі порушення, зокрема, кандидатом у народні депутати України обмежень щодо проведення передвиборної агітації.

Відповідно до частини третьої статті 61 Закону попередження, зазначене у частині першій вказаної статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Центральною виборчою комісією виявлено передбачені Законом підстави для оголошення кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Пархоменку В.М. попередження за порушення встановлених частиною двадцять другою статті 74 Закону обмежень щодо проведення передвиборної агітації з подальшим його оприлюдненням у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Комісії.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 19 частини другої статті 30, частин першої - третьої, шостої статті 61, частини сьомої статті 69, частини двадцять другої статті 74, частин першої, другої, восьмої статті 108, статей 109, 111 - 113 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Білоцерковця Дмитра Олександровича задовольнити.

2. Визнати дії кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Пархоменка Василя Михайловича щодо виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів під назвою "Голосуем за коммуниста - севастопольца!" та "Голосуй за коммуниста - севастопольца!", що не містять відомостей про їх замовника, такими, що не відповідають вимогам частини сьомої статті 69 та частини двадцять другої статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

3. Оголосити кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Пархоменку В.М. попередження за порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації.

4. Копії цієї постанови надіслати кандидатам у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Білоцерковцю Д.О. та Пархоменку В.М.

5. Цю постанову оприлюднити в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry