Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах През...

Про внесення змін до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах През...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
17.12.2004 N 1318
Про внесення змін до Календарного плану
основних організаційних заходів з
підготовки та проведення повторного
голосування 26 грудня 2004 року на
виборах Президента України,
затвердженого постановою Центральної
виборчої комісії від 10 грудня 2004 року N 1278

Відповідно до статті 85 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ), Закону України "Про особливості застосування
Закону України "Про вибори Президента України" при повторному
голосуванні 26 грудня 2004 року" ( 2221-15 ), постанови
Центральної виборчої комісії від 4 грудня 2004 року N 1273
( v1273359-04 ) "Про призначення повторного голосування з виборів
Президента України 26 грудня 2004 року", керуючись статтями 12,
13, пунктами 1, 17 статті 18 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до пункту 34 Календарного плану основних
організаційних заходів з підготовки та проведення повторного
голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента України,
затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від
10 грудня 2004 року N 1278 ( v1278359-04 ), замінивши слова "з
31 грудня до 10 січня 2005 року включно" словами "у строки,
встановлені статтею 15 Закону України "Про особливості
застосування Закону України "Про вибори Президента України" при
повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" ( 2221-15 ).
2. Копії цієї постанови надіслати Кабінету Міністрів України,
Верховному Суду України, Генеральній прокуратурі України,
Державній прикордонній службі України, Національній раді України з
питань телебачення і радіомовлення, Міністерству внутрішніх справ
України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству
оборони України, Міністерству охорони здоров'я України,
Міністерству транспорту та зв'язку України, Міністерству фінансів
України, Міністерству юстиції України, Державному комітету архівів
України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України,
Головному контрольно-ревізійному управлінню України, Державному
казначейству України, Державній податковій адміністрації України,
Державному департаменту України з питань виконання покарань,
Національному банку України, Верховній Раді Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській,
Севастопольській міським державним адміністраціям, територіальним
виборчим комісіям та опублікувати в газетах "Голос України" і
"Урядовий кур'єр".
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry