Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про боротьбу з корупцією

Про внесення змін до Закону України Про боротьбу з корупцією

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1506-VI ( 1506-17 ) від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.691 }
Про внесення змін до Закону України
"Про боротьбу з корупцією"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 24, ст.185 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У статті 16 Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34,
ст. 266; 1997 р., N 19, ст. 136; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р.,
N 16, ст. 97, N 26, ст. 213) слова "Комітетом Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією"
замінити словами "Комітетом Верховної Ради України з питань
боротьби з організованою злочинністю і корупцією".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 березня 2000 року
N 1594-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry