Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про заохочення і взаємний захист інвестицій

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про заохочення і взаємний захист інвестицій

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан
про заохочення і взаємний захист інвестицій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 37, ст.305 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Таджикистан про заохочення і взаємний захист інвестицій
( 762_012 ), підписану 6 липня 2001 року в м. Києві, ратифікувати
(додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 878-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry