Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо оскарження рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності

Про внесення змін до деяких законів України щодо оскарження рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів
України щодо оскарження рішення про притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 35, ст.299 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43,
N 44-45, ст.529
N 1798-VIII ( 1798-19 ) від 21.12.2016, ВВР, 2017, N 7-8, ст.50 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1798-VIII ( 1798-19 ) від 21.12.2016 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3552-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry