Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про чинність Закону України Про Рахункову палату

Про чинність Закону України Про Рахункову палату

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 576-VIII ( 576-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015,
N 36, ст.360 }
{ Про втрату чинності Постанови, як такої що не відповідає
Конституції України (є неконституційною), див. Рішення
Конституційного Суду N 15-рп/2000 ( v015p710-00 )
від 14.12.2000 }

Про чинність Закону України
"Про Рахункову палату"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 24, ст.136 )

У зв'язку з прийняттям Конституційним Судом України рішення
від 23 грудня 1997 року N 7-зп ( v007p710-97 ) щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) Закону
України "Про Рахункову палату Верховної Ради України"
( 315/96-ВР ) та відповідно до статей 150 і 152 Конституції
України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради
України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43,
ст. 212), який набрав чинності 22 жовтня 1996 року, продовжує
діяти з 23 грудня 1997 року як Закон України "Про Рахункову
палату", за винятком окремих положень, що втратили чинність
відповідно до рішення Конституційного Суду України.
2. Голові Верховної Ради України забезпечити опублікування в
10-денний строк в офіційних виданнях Верховної Ради України тексту
Закону України "Про Рахункову палату" з урахуванням виключення з
нього положень, які втратили чинність з 23 грудня 1997 року, та
його редакційного уточнення.
3. У назві і тексті Постанови Верховної Ради України "Про
порядок введення в дію Закону України "Про Рахункову палату
Верховної Ради України" ( 316/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 43, ст. 213) слова "Рахункова палата Верховної
Ради України" замінити словами "Рахункова палата" у відповідному
відмінку.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 14 січня 1998 року
N 18/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry