Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Хорватія

Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Хорватія

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво
між Україною і Республікою Хорватія
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 2, ст.11 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Договір про дружбу і співробітництво між
Україною і Республікою Хорватія ( 191_008 ), підписаний 24 жовтня
2002 року у м. Загреб (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 1008-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry