Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про плату за землю

Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про плату за землю

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про плату за землю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 45, ст. 239 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 999-XIV ( 999-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 44, ст.393 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про плату за землю" ( 378/96-ВР ) з 1 січня
1997 року.
2. Кабінету Міністрів України разом з постійною Комісією
Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу,
земельних ресурсів та соціального розвитку села до 1 січня 1997
року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про приведення законодавчих актів України у
відповідність із Законом України "Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про плату за землю".
3. Кабінету Міністрів України: провести до 1 січня 2002 року грошову оцінку земель населених
пунктів; ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою ВР N 999-XIV ( 999-14 ) від 16.07.99 ) у шестимісячний строк розробити і затвердити Методику
грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім
земель населених пунктів) і забезпечити до 1 січня 2002 року
проведення оцінки зазначених земель; ( Абзац третій пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 999-XIV ( 999-14 ) від
16.07.99 ) забезпечувати щорічну індексацію грошової оцінки земель та
доводити її до відома власників земельних ділянок та
землекористувачів; до 1 грудня 1996 року привести свої рішення у відповідність
із цим Законом, а також забезпечити перегляд і скасування
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
України їх нормативних актів, що суперечать зазначеному Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 19 вересня 1996 року
N 379/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry