Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про відходи

Про внесення змін до Закону України Про відходи

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про відходи"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст.361)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст.160) такі зміни:

частину першу статті 18 доповнити пунктом "п" такого змісту:

"п) затвердження вимог до систем поводження з відходами";

частину першу статті 23 доповнити пунктом "с" такого змісту:

"с) розроблення та впровадження систем поводження з відходами";

пункт "г" частини першої статті 31 доповнити словами "системи збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі медичного обслуговування, ветеринарної практики, пов’язаних з ними дослідних робіт".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 липня 2012 року
№ 5179-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry