Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Кабінету Міністрів України Про заходи щодо попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних та судинно-мозкових з...

Про інформацію Кабінету Міністрів України Про заходи щодо попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних та судинно-мозкових з...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо попередження смертності та інвалідності населення
внаслідок серцево-судинних та судинно-мозкових
захворювань"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 12, ст.162 )

Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів України "Про заходи
щодо попередження смертності та інвалідності населення внаслідок
серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань" і співдоповідь
Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства з цього питання, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Діяльність Кабінету Міністрів України, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій щодо
попередження смертності та інвалідності населення внаслідок
серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань визнати
недостатньою.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
розробити та подати до 1 травня 2004 року в установленому
порядку до Верховної Ради України Загальнодержавну програму з
попередження смертності та інвалідності населення внаслідок
серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;
з метою підвищення фінансової доступності лікарських засобів
для громадян забезпечити виконання у повному обсязі відповідних
заходів щодо контролю за цінами на зазначену групу товарів,
передбачених Постановою Верховної Ради України від 21 червня
2001 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про
здійснення політики державного регулювання цін на лікарські засоби
та вироби медичного призначення" ( 2564-14 ).
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям,
органам місцевого самоврядування:
активізувати здійснення комплексу заходів, спрямованих на
пропагування здорового способу життя, посилення боротьби з
пияцтвом, тютюнопалінням та іншими шкідливими звичками, виховання
у населення бережного ставлення до свого здоров'я, в тому числі
передбачивши виділення ефірного часу на радіо та телебаченні для
відповідного інформування населення з питань, пов'язаних з
профілактикою, лікуванням серцево-судинних та судинно-мозкових
захворювань і попередженням ускладнень, що можуть мати місце при
зазначених захворюваннях;
забезпечувати безумовне виконання статті 49 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) щодо надання населенню безоплатної медичної
допомоги;
вживати заходів щодо забезпечення всіх працездатних осіб
робочими місцями з гарантованою заробітною платою;
розробити і подати в установленому порядку до Верховної Ради
України пропозиції щодо підвищення мінімального рівня заробітної
плати та пенсій до рівня прожиткового мінімуму із збереженням
міжтарифних та міжпосадових співвідношень;
забезпечувати в установленому порядку державне регулювання
цін на продукти харчування, предмети першої необхідності та на
тарифи на житлово-комунальні послуги;
вжити невідкладних заходів щодо поновлення практики
регулярних комплексних медичних обстежень (диспансеризації)
громадян та запровадження ефективного моніторингу стану здоров'я
населення;
під час формування Державного бюджету України та відповідних
місцевих бюджетів на 2005 рік і на наступні роки передбачити
видатки, які б повністю враховували потреби на закупівлю
лікарських засобів, медичного обладнання, лабораторних реактивів
та інших матеріалів, необхідних для забезпечення ефективної
профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних та
судинно-мозкових захворювань, зокрема видатки на гарантоване
забезпечення у повному обсязі хворих із зазначеною патологією
ліками та витратними матеріалами, необхідними для надання їм
ефективної швидкої та невідкладної медичної допомоги, допомоги у
підрозділах реанімації та інтенсивної терапії, інфарктних та
інсультних відділеннях (палатах) державних і комунальних закладів
охорони здоров'я; на розвиток та збільшення надання
кардіохірургічної допомоги населенню - дорослим та дітям; на
закупівлю спеціально обладнаного для надання екстреної
кардіологічної допомоги санітарного автотранспорту тощо.
4. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету разом з
Кабінетом Міністрів України до кінця 2003 року опрацювати питання
про підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України
відповідних законодавчих пропозицій щодо внесення змін до
Бюджетного кодексу України, спрямованих на вдосконалення
міжбюджетних відносин у сфері надання громадянам
високоспеціалізованої медичної допомоги.
5. Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду
України про хід виконання цієї Постанови у червні 2004 року.
6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та
дитинства.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 27 листопада 2003 року
N 1350-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry