Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про невідкладні заходи щодо фінансового забезпечення вугільної галузі у 1998 році

Про невідкладні заходи щодо фінансового забезпечення вугільної галузі у 1998 році

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо фінансового забезпечення
вугільної галузі у 1998 році
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 30-31, ст.208 )
Розглянувши пропозиції Уряду України щодо виконання пункту 1
Постанови Верховної Ради України від 22 травня 1998 року "Про
інформацію Кабінету Міністрів України про подолання критичного
стану у вугільній промисловості України" ( 14-14 ), Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати дії і законні вимоги шахтарів, які беруть
участь в акціях протесту, пов'язаних з погашенням заборгованості
по виплаті заробітної плати та пенсій. З метою забезпечення у 1998 році щомісячної виплати
заробітної плати працівникам вугледобувних, шахтовуглебудівних
підприємств Кабінету Міністрів України при підготовці проекту
закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1998 рік" передбачити збільшення на 600 млн.
гривень видатків на державну підтримку вугледобувних підприємств
та джерела їх покриття. При цьому уточненні показників Державного бюджету України на
1998 рік заборонити перерозподіл коштів, передбачених на
соціальний захист та соціальне забезпечення, виплату заробітної
плати працівникам бюджетних установ, а також стипендій, пенсій та
інші соціальні виплати.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити, починаючи з
1 червня, закладення у 1998 році до державного резерву 6 млн. тонн
вугілля, а Національному банку України вишукати для цього
необхідні фінансово-кредитні ресурси в межах коштів Державного
бюджету України на 1998 рік. Кабінету Міністрів України відповідно до Закону України "Про
Державний бюджет України на 1998 рік" ( 796/97-ВР ) подати до
Верховної Ради України програму державних зовнішніх запозичень з
конкретними напрямами використання іноземних кредитів, що
залучаються в межах коштів, затверджених статтею 3 Закону України
"Про Державний бюджет України на 1998 рік".
3. Генеральній прокуратурі України до 1 липня 1998 року
надати Верховній Раді України інформацію про залучення та
використання кредитних ресурсів у вугільній галузі, залучених у
1996-1998 роках.
4. Кабінету Міністрів України для виключення суб'єктивного
підходу при розподілі коштів державної підтримки вугледобувних
підприємств, що веде до зловживань, забезпечити жорсткий контроль
за критеріями і порядком розподілу цих коштів та вжити заходів,
які б унеможливлювали укладання завідомо збиткових контрактів та
присвоєння коштів від продажу вугілля комерційними структурами.
Про вжиті заходи поінформувати Верховну Раду України до 15 червня
1998 року.
5. Кабінету Міністрів України при розробці проекту Закону
України про засади комплексного розвитку вугільної промисловості
України на поточний період та до 2050 року передбачити
першочергові заходи щодо заміни стаціонарного технологічного
обладнання для забезпечення необхідного рівня техніки безпеки та
охорони праці на вугледобувних підприємствах. При уточненні
показників Державного бюджету України на 1998 рік та при
формуванні проектів державного бюджету на наступні роки
передбачати виділення необхідних коштів на ці цілі в пріоритетному
порядку.
6. Антимонопольному комітету України до 25 червня 1998 року
здійснити суцільну перевірку додержання антимонопольного
законодавства посередницькими комерційними структурами, що
займаються реалізацією вугілля, та вжити передбачених
законодавством заходів.
7. Службі безпеки України в місячний термін подати до
Верховної Ради України інформацію про кількість валютних коштів та
цінних паперів металургійних підприємств України в закордонних
банках та інших закордонних фінансових установах.
8. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на необхідність
безумовного виконання вимог Постанови Верховної Ради України від
22 травня 1998 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про
подолання критичного стану у вугільній промисловості України"
( 14-14 ). Роботу Кабінету Міністрів України по фінансовому забезпеченню
вугільної галузі та розв'язанню соціальних питань у вугледобувних
регіонах визнати незадовільною.
9. Контроль за виконанням цієї Постанови до сформування
профільного комітету Верховної Ради України покласти на Робочу
групу.

Президія першої сесії
Верховної Ради України
м. Київ, 4 червня 1998 року
N 18-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry