Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Македонія про правову допомогу в цивільних справах

Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Македонія про правову допомогу в цивільних справах

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору між Україною та
Республікою Македонія про правову допомогу
в цивільних справах
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 50, ст.441 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір між Україною та Республікою Македонія про правову
допомогу в цивільних справах ( 807_010 ), підписаний у м. Києві
10 квітня 2000 року, ратифікувати.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 листопада 2000 року
N 2081-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry