Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про аудиторську діяльність

Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про аудиторську діяльність

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50 }
Про внесення зміни до статті 8 Закону України
"Про аудиторську діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.462 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 3 частини першої статті 8 Закону України "Про
аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., N 44, ст. 432) викласти в такій редакції:
"3) емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а
також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності
на ринку цінних паперів".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3273-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry