Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про направлення до Конституційного Суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб

Про направлення до Конституційного Суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про направлення до Конституційного Суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб

{Додатково див. Висновок Конституційного Суду № 2-в/2012 від 27.08.2012}

Відповідно до статей 148, 151 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:

1. Доопрацьований законопроект про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб (реєстр. № 3251) направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України (додається).

2. Запропонувати Конституційному Суду України визнати розгляд законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб невідкладним.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5056-VIЗАКОНОПРОЕКТ

Про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996., № 30, ст.. 141) такі зміни:

1) у статті 80:

частину першу виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"Народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього";

2) у частині третій статті 105 слова "якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Голова Верховної Ради
України

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry