Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Лукавського сільського голови (Лукавська сільська рада Самбірського району Львівської області)

Про призначення позачергових виборів Лукавського сільського голови (Лукавська сільська рада Самбірського району Львівської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Лукавського сільського голови (Лукавська сільська рада
Самбірського району Львівської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 28, ст.323 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Лукавського
сільського голови Шийка І.М. (Лукавська сільська рада Самбірського
району Львівської області) та відповідно до пункту 30
частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
частини третьої статті 14, частин першої та п'ятої статті 15,
статей 60, 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Лукавського сільського
голови (Лукавська сільська рада Самбірського району Львівської
області) на неділю 18 березня 2012 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Лукавського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Лукавського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4135-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry