Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про висвітлення роботи другої сесії Верховної Ради України чотирнадцятого скликання в засобах масової інформації

Про висвітлення роботи другої сесії Верховної Ради України чотирнадцятого скликання в засобах масової інформації

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про висвітлення роботи другої сесії
Верховної Ради України чотирнадцятого скликання
в засобах масової інформації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 45, ст.279 )
Відповідно до вимог статті 84 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 9 Закону України "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), з метою забезпечення потреб суспільства в
об'єктивній і оперативній інформації про діяльність парламенту
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України, Державному комітету
телебачення і радіомовлення України забезпечити своєчасне
фінансування (в межах коштів, передбачених Законом України "Про
Державний бюджет України на 1998 рік" ( 796/97-ВР ), підготовку та
вихід в ефір тематичних програм і передач про діяльність Верховної
Ради України в порядку та обсягах, визначених цією Постановою.
2. Національній телекомпанії України за участю Прес-служби
Секретаріату Верховної Ради України: забезпечити випуски інформаційних щоденників пленарних
засідань Верховної Ради України; у дні пленарних засідань Верховної Ради України транслювати в
прямому ефірі на каналі телемовлення УТ-1 у часовому проміжку з
19-ї до 23-ї години передачу "Парламентська трибуна" тривалістю
одна година ефірного часу за участю представників депутатських
фракцій парламенту та позафракційних депутатів (на
рівнопропорційній основі); щосуботи здійснювати випуск у прямому ефірі в часовому
проміжку з 9-ї до 17-ї години 45-хвилинної телепрограми
"Парламентський вісник" за участю представників комітетів
Верховної Ради України.
3. Національній радіокомпанії України за участю Прес-служби
Секретаріату Верховної Ради України: здійснювати по першій програмі радіо та проводовій
радіотрансляційній мережі щоденну пряму трансляцію пленарних
засідань Верховної Ради України, за винятком розгляду
законопроектів у другому та третьому читаннях (якщо це не
передбачено окремим рішенням Верховної Ради України); щотижня здійснювати у часовому проміжку з 19-ї до 22-ї години
радіотрансляцію 45-хвилинних тематичних програм і передач за
участю представників депутатських фракцій парламенту і
позафракційних депутатів (на рівнопропорційній основі) та
комітетів Верховної Ради України.
4. Національній телекомпанії України та Національній
радіокомпанії України врахувати можливість внесення змін до
порядку висвітлення роботи другої сесії Верховної Ради України
щодо обсягу та тематики теле- і радіопередач в окремі дні згідно з
окремим рішенням Верховної Ради України (відповідно до статті 9
Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації" в межах трьох відсотків річного
обсягу ефірного часу загальнодержавного каналу, на якому
здійснюється мовлення).
5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України,
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення
забезпечити контроль за виконанням цієї Постанови в частині
підготовки та трансляції у визначений час тематичних програм і
передач про роботу другої сесії Верховної Ради України на каналах
Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії
України відповідно до законів України "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації" та "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ).
6. Прес-службі Секретаріату Верховної Ради України: здійснювати організацію та підготовку тематичних програм і
телерадіопередач, передбачених цією Постановою; забезпечувати
представництво в них народних депутатів України в обумовленому
порядку; брати участь у формуванні тематичних програм і
телерадіопередач за участю народних депутатів України з
урахуванням рекомендацій і пропозицій депутатських фракцій та
комітетів Верховної Ради України; забезпечити всебічне, оперативне та об'єктивне інформування
національних та закордонних засобів масової інформації про роботу
Верховної Ради України, а також, спільно з відповідними службами
Верховної Ради України, завчасне інформування про заходи
депутатських фракцій, про порядок роботи комітетів Верховної Ради
України та завчасне поширення матеріалів і документів, що
опрацьовуються у Верховній Раді України, по каналах електронного
зв'язку; забезпечити організацію та проведення прес-конференцій
депутатських фракцій і комітетів Верховної Ради України, окремих
народних депутатів України згідно з поданими заявками керівників
фракцій та голів комітетів з подальшим поширенням для засобів
масової інформації прес-релізів про ці прес-конференції (з
використанням каналів електронного зв'язку).
7. Редакційній колегії газети Верховної Ради України "Голос
України": забезпечити оперативне висвітлення пленарних засідань
Верховної Ради України, діяльності депутатських фракцій і
комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України, а
також, за сприяння Прес-служби Секретаріату Верховної Ради
України, інформування громадськості про законотворчий процес та
парламентські заходи; до 1 жовтня 1998 року подати на розгляд Комітету Верховної
Ради України з питань свободи слова та інформації пропозиції щодо
квот, порядку та форм висвітлення в газеті діяльності депутатських
фракцій і комітетів Верховної Ради України, народних депутатів
України; до 1 жовтня 1998 року подати на розгляд Верховної Ради
України пропозиції про формування редакційної ради газети з числа
представників депутатських фракцій парламенту.
8. Секретаріату Верховної Ради України, Управлінню справами
Верховної Ради України спільно з Комітетом Верховної Ради України
з питань свободи слова та інформації завершити створення та
забезпечити умови для введення в дію телерадіостудії Верховної
Ради України.
9. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України
проект Положення про телерадіостудію Верховної Ради України.
10. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 1 вересня 1998 року
N 72-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry