Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про виконання Постанови Верховної Ради України Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим

Про виконання Постанови Верховної Ради України Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про виконання Постанови Верховної Ради України
"Про політико-правову ситуацію в Автономній
Республіці Крим"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 47, ст.425 )

Враховуючи, що у визначений Постановою Верховної Ради України
від 22 вересня 1994 року ( 180/94-ВР ) термін Верховна Рада
Автономної Республіки Крим не привела Конституцію, закони та інші
правові акти Автономної Республіки Крим у відповідність з
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є :
1. Відповідно до пункту 31 статті 97 Конституції (Основного
Закону) України скасувати прийняті Верховною Радою Автономної
Республіки Крим правові акти, що суперечать Конституції та законам
України (перелік актів додається).
2. Встановити, що згідно із статтею 71 Конституції України
закони та інші правові акти органів законодавчої і виконавчої
влади Автономної Республіки Крим, які не вказані в переліку актів,
доданому до пункту 1, або прийняті після затвердження даної
Постанови, діють в тій частині, що не суперечить Конституції і
законам України.
3. Запропонувати Генеральному прокурору України звернутися з
поданням до Президента України про скасування актів органів
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які суперечать
Конституції і законам України.
4. Кабінету Міністрів України та Національному банку України
прийняти відповідні рішення щодо припинення фінансування тих
установ Автономної Республіки Крим, які керуються у своїй
діяльності правовими актами, що скасовуються цією Постановою.
5. Тимчасовій комісії Верховної Ради України продовжити
роботу по вивченню політико-правової ситуації в Автономній
Республіці Крим.

Голова Верховної Ради
України О.МОРОЗ
м. Київ, 17 листопада 1994 року
N 250/94-ВР
Додаток до Постанови Верховної Ради
України від 17 листопада 1994 року
N 250/94-ВР
ПЕРЕЛІК
законодавчих актів Республіки Крим, що суперечать
Конституції України та законам України

Декларація про державний суверенітет Криму ( rb001d002-91 )
від 4 вересня 1991 року суперечить змісту Конституції України
( 888-09 ), Декларації про державний суверенітет України
( 55-12 ).
Акт проголошення незалежності Республіки Крим від 5 травня
1992 року ( rb0072002-92 ) суперечить статтям 70, 75-1, 77
Конституції України.
Постанова "Про додержання конституційних основ державності
Республіки Крим" від 30 червня 1994 року ( rb0082002-94 )
суперечить статті 71 Конституції України.
Частина друга статті 6 Закону Республіки Крим "Про
референдум" ( rb0210002-91 ) від 22 листопада 1991 року (питання,
які вносяться на загальнокримський референдум) суперечить статті
70, пунктам 2 і 3 статті 97 Конституції України, статті 4 Закону
України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ),
пункту 6 статті 3 Закону України "Про статус автономної Республіки
Крим" ( 2299-12 ).
Пункт "г" статті 1, частини перша, друга, четверта статті 3,
частина перша статті 13, стаття 27 (про громадянство Республіки
Крим), частини 3 і 5 статті 2 (щодо умов обрання депутатами
військовослужбовців) та частина 6 статті 3 (про випадки зупинення
виборчих прав для певної категорії осіб) Закону Криму "Про вибори
Верховної Ради Криму" ( rb0378002-93 ) від 17 вересня 1993 року
суперечать статті 31 Конституції України, частинам 4 і 5 статті 2
Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 3623-12 ).
Пункт 1 Постанови Верховної Ради Криму "Про тлумачення
окремих положень Закону Республіки Крим "Про вибори Верховної Ради
Криму" ( rb0465002-93 ) від 9 грудня 1993 року суперечить пункту
15 статті 97 Конституції України і статті 3 Закону України "Про
громадянство" ( 1636-12 ).
Стаття 49 Конституційного Закону Республіки Крим "Про Уряд
Криму" ( rb0195002-94 ) від 29 вересня 1994 року (в частині
створення Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки на
правах міністерства) суперечить статті 7 Закону України "Про
міліцію" ( 565-12 ), статтям 1, 9 Закону України "Про Службу
безпеки України" ( 2229-12 ).
Постанова Верховної Ради Криму "Про Міністерство внутрішніх
справ Криму" ( rb0087002-94 ) від 6 липня 1994 року суперечить
статті 7 Закону України "Про міліцію".
Постанова Верховної Ради Криму від 6 липня 1994 року "Про
джерела фінансування Міністерства внутрішніх справ Криму"
( rb0088002-94 ) суперечить статті 5 Декрету Кабінету Міністрів
України N 47-93 "Про страхування", яким передбачено, що види,
умови і порядок введення обов'язкового страхування визначаються
відповідними актами законодавства України.
Постанова Верховної Ради Кримської АРСР від 26 грудня 1991
року "Про створення Ради оборони Кримської АРСР" ( rb0237002-91 )
суперечить пункту 9-1 статті 97 Конституції України ( 888-09 ) та
статті 6 Закону України "Про оборону України" ( 1932-12 ).
Постанова Верховної Ради Криму "Про проходження строкової
служби громадянами Республіки Крим" ( rb0034002-94 ) від 20 травня
1994 року суперечить в цілому Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) та
Тимчасовому положенню про проходження військової служби
громадянами України, затвердженому Указом Президента України від
13 травня 1993 року ( 174/93 ).
Статті 1-3 Закону Республіки Крим "Про внесення змін і
доповнень до Конституції Республіки Крим" від 7 вересня 1994 року
N 160-1 ( rb0160002-94 ) щодо обрання Верховною Радою Криму суддів
Конституційного суду цієї республіки, голови та суддів її
Верховного суду, а також голови та арбітрів Арбітражного суду
Республіки Крим суперечать частині третій статті 149 та частині
третій статті 150 Конституції України, статтям 2, 4 та 23 Закону
України "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ), пункту 7 статті 3 та
частині першій статті 10 Закону України "Про статус автономної
Республіки Крим" ( 2299-12 ), згідно з якими організація і порядок
діяльності судів України визначаються лише Конституцією та
законами України; формування (утворення) органів судової влади
здійснюється відповідно до судової системи України, а обрання
суддів Верховного суду Республіки Крим та призначення арбітрів
Арбітражного суду Республіки Крим належить до виключної
компетенції Верховної Ради України.
Постанова Верховної Ради Криму "Про порядок подання до
обрання і звільнення голови, заступників голови та суддів
Арбітражного суду Криму" від 1 липня 1992 року ( rb0116002-92 )
суперечить статтям 97 ( п.10), 110 Конституції України ( 888-09 )
та статті 23 Закону України "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ).
Постанова Верховної Ради Криму "Про обрання суддів (арбітрів)
Арбітражного суду Криму" ( rb0125002-92 ) від 9 липня 1992 року
суперечить статтям 97 (п.10), 110 Конституції України та статті 23
Закону України "Про арбітражний суд".
Постанова Верховної Ради Криму "Про обрання судді (арбітра)
Арбітражного суду Криму" ( rb0151002-92 ) від 24 вересня 1992 року
суперечить статтям 97 (п.10), 110 Конституції України та статті 23
Закону України "Про арбітражний суд".
Статті 1, 2 Закону Кримської АРСР "Про об'єкти державної
власності в Кримській АРСР та майно КПРС, що знаходяться на
території Республіки" від 5 вересня 1991 року
( rb0115002-91 )суперечать статтям 1, 9, 34 Закону України "Про
власність" ( 697-12 ) та статтям 1, 2 Закону України "Про
обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність"
( 2004-12 ).
Пункт 1 Постанови Верховної Ради Криму "Про підприємства,
установи і організації союзного та республіканського
підпорядкування, розташовані на території Криму" від 25 жовтня
1991 року ( rb0171002-91 ) суперечить статті 1 Закону України "Про
підприємства, установи та організації союзного підпорядкування,
розташовані на території України" ( 1540-12 ) і пункту 9 статті 3
Закону України "Про статус автономної Республіки Крим".
Пункт 2 Постанови Верховної Ради Криму "Про розмежування
державного майна між власністю України та власністю Республіки
Крим" ( rb0362002-93 ) від 30 червня 1993 року суперечить статті 1
Закону України "Про власність" і пункту 5 Постанови про введення в
дію цього Закону, статті 14 Основ законодавства України про
культуру ( 2117-12 ).
Постанова Верховної Ради Криму "Про розмежування майна
державної (Республіки Крим) власності і власності
адміністративно-територіальних одиниць (комунальної)" від 29
червня 1992 року ( rb0110002-92 ) в частині віднесення до
власності Республіки Крим пансіонату "Песчаное" та піонерського
табору "Южный" суперечить Закону України "Про статус автономноЇ
Республіки Крим", пункту 5 Постанови Верховної Ради України "Про
введення в дію Закону України "Про власність" ( 885-12 ).
Постанова Верховної Ради Криму "Про результати перевірки
створення акціонерного товариства закритого типу "Ялта-курорт"
( rb0106002-94 ) від 20 липня 1994 року суперечить статті 4 Закону
України "Про власність", статті 3 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ).
Статті 2, 10 Закону Республіки Крим "Про республіканський
бюджет Криму на 1994 рік" ( rb0528002-94 ) від 11 березня 1994
року суперечать відповідно статтям 3, 4, 9 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1994 рік" ( 3898-12 ).
Постанова Верховної Ради Криму "Про Банк регіонального
розвитку Криму" від 10 грудня 1993 року ( rb0488002-93 ) і
Постанова Президії Верховної Ради Криму "Про затвердження статуту
Банку регіонального розвитку Криму" від 31 грудня 1993 року
суперечать статті 22 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ).
Постанова Верховної Ради Криму "Про пільги по оподаткуванню
аптечних установ Республіки Крим" ( rb0522002-94 ) від 11 березня
1994 року суперечить статті 14 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) та пункту 13 статті 3 Закону України
"Про статус автономної Республіки Крим" ( 2299-12).
Постанова Президії Верховної Ради Криму "Про надання пільг по
оподаткуванню виконавцям науково-технічної програми "Мала
енергетика та екологія" ( rb510a003-94 ) від 20 лютого 1994 року
суперечить частині другій статті 1 Закону України "Про систему
оподаткування" та статті 5 Закону України "Про оподаткування
доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 ).
Постанова Верховної Ради Криму "Про акцизи" ( rb0081002-94 )
від 29 червня 1994 року суперечить статті 14 Закону України "Про
систему оподаткування", статті 1 Декрету Кабінету Міністрів
України N 18-92 від 26 грудня 1992 року "Про акцизний збір" та
Постанові Верховної Ради України "Про перелік товарів (продукції),
на які встановлюється акцизний збір, та ставки цього збору" від
4 лютого 1994 року ( 3951-12 ).
Постанова Верховної Ради Криму "Про особливості оподаткування
фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю"
( rb0135002-94 ) від 3 серпня 1994 року суперечить пункту 13
статті 97 Конституції України ( 888-09 ), частині другій статті 1
Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ).
Указ Президії Верховної Ради Криму "Про встановлення
додаткових пільг по сплаті державного мита" ( rb0138003-92 ) від 3
вересня 1992 року суперечить статті 5 Закону України "Про державне
мито" ( 1994-12 ).
Пункти 1, 3 Постанови Верховної Ради Криму "Про заходи щодо
державної підтримки друкованих засобів масової інформації
Республіки Крим" ( rb0110002-94 ) від 21 липня 1994 року
суперечать статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" і
статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на
добавлену вартість" N 14-92 від 26 грудня 1992 року.
Пункт 1 Постанови Верховної Ради Криму "Про приватизацію
житла, розміщеного на території цілісних рекреаційних майнових
комплексів, що знаходяться в трикілометровій зоні узбережжя Криму"
від 11 березня 1994 року ( rb0524002-94 ) суперечить пункту 2
статті 2 Закону України "Про приватизацію державного житлового
фонду" в частині обмежень лише трикілометровою зоною.
Постанова Верховної Ради Криму "Про управління лісами та
лісовими заповідниками, що знаходяться на території Республіки
Крим" від 2 квітня 1992 року ( rb0046002-92 ) щодо виключного
права власності народу Республіки Крим на землю, її надра,
рослинний та тваринний світ, рекреаційні та інші природні ресурси,
а так само в частині заборони вилучення їх із компетенції
Республіки Крим суперечить статтям 6, 11, 12, 23, 24, 29, 30, 31,
32, 77 Лісового кодексу України ( 3852-12 ), статтям 1, 4, 13, 14,
19, 31, 32, 33, 34, 72, 74, 77 Земельного кодексу України
( 561-12 ), статтям 4, 5, 8, 12, 33, 52 Закону України "Про
тваринний світ" ( 3041-12 ).
Частина друга статті 2 Закону Республіки Крим "Про плату за
землю" ( rb0247002-91 ) від 27 грудня 1991 року із змінами від 26
березня 1993 року суперечить статті 1 Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ) в частині справляння плати при відводі
земельних ділянок.
Закон Республіки Крим "Про внесення змін до Закону Кримської
АРСР "Про порядок надання та вилучення земельних ділянок в
трикілометровій зоні побережжя" ( rb0312002-93 ) від 21 травня
1993 року в частині встановлення виключного права Верховної Ради
Криму на вирішення цих питань суперечить статтям 1, 4, 13, 14, 19,
31, 32, 33, 34, 74 Земельного кодексу України.
Пункти 4.2, 4.3 Постанови Верховної Ради Криму "Про
екологічну обстановку, пов'язану з діяльністю підприємств хімічної
промисловості, та невідкладні заходи щодо покращення екологічної
обстановки в Криму" від 20 липня 1991 року ( rb0081002-91 ) в
частині звільнення окремих підприємств від обов'язкових податкових
платежів до Державного бюджету України і спрямування їх в місцевий
бюджет суперечать статті 14 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ), статті 1 Декрету Кабінету Міністрів
України N 6-93 "Про квотування і ліцензування експорту товарів
(робіт, послуг)" від 12 січня 1993 року.
Статті 4, 31, 37, 49 Закону Республіки Крим "Про оренду"
( rb0028002-92 ) від 27 лютого 1992 року суперечать відповідно
статтям 5, 8, 9, 18 Закону України "Про оренду майна державних
підприємств та організацій" ( 2269-12 ); стаття 12 Закону
Республіки Крим "Про оренду" суперечить статті 8 Земельного
кодексу України в частині визначення строків надання землі в
користування.

Статті 11, 23, 26, пункт "д" статті 27, частина друга статті
36, частина третя статті 37, частини третя 1 шоста статті 41,
частина третя статті 42, частина четверта статті 49, стаття 54,
назва і частина перша статті 60, частина перша статті 64, частина
третя статті 65 і частина третя статті 66 Закону Республіки Крим
"Про охорону навколишнього природного середовища"
( rb0283002-93 ) суперечать відповідно статтям 14, 18, 19, частині
другій статті 23, частині третій статті 24, частинам четвертій та
шостій статті 33, частині третій статті 26, частині четвертій
статті 53, статтям 58, 10, частині першій статті 65, частині
третій статті 66 і частині третій статті 68 Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ); статті
58, 60 Закону Республіки Крим "Про охорону навколишнього
природного середовища" в частині встановлення плати за природні
ресурси суперечать також статті 5 Закону України "Про систему
оподаткування".
Статті 23, 30, 33, частина третя статті 43, частина шоста
статті 43 і частина друга статті 44 Закону Республіки Крим "Про
санітарно-епідеміологічне благополуччя населення"
( rb0432002-93 ) суперечать відповідно статті 25 Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ), статтям 26, 14, 46, частинам третій
і шостій статті 32, статтям 35 і 41 Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ).
Статті 3, 4, 5, 6, абзац третій пункту 6.1, пункт 6.2, абзаци
п'ятий, восьмий-одинадцятий, тринадцятий-шістнадцятий пункту 6.3,
абзаци другий-четвертий, восьмий, дев'ятий пункту 6.5, абзаци
третій та четвертий пункту 6.6, абзац четвертий пункту 6.7 статті
6, статті 7, 19 Закону Республіки Крим "Про освіту"
( rb120a002-92 ) суперечать відповідно статтям 4, 6, 9, 10, 11,
12, частині другій статті 27, статтям 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33,
частині третій статті 40, статті 61 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ).
Пункт 2 Тимчасового положення "Про Республіканську раду з
питань телебачення і радіомовлення" суперечить статтям 4 і 5
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
Частина друга статті 4 (щодо заборони на створення
структурних осередків політичних партій на підприємствах будь-якої
форми власності, в установах, організаціях), частина друга статті
6, частина третя статті 7, частина третя статті 8 (щодо
встановлення Верховною Радою Криму пільг щодо оподаткування),
частина дев'ята статті 15, частина друга статті 26 і частина
перша статті 27 (в частині встановлення відповідальності
посадових осіб державних та громадських органів за порушення
законодавства про об'єднання громадян) Закону Республіки Крим "Про
об'єднання громадян" ( rb290a002-93 ) суперечать відповідно
частині другій статті 4, частині другій статті 6, частині третій
статті 7, частині третій статті 8, частині восьмій статті 15,
частині другій статті 26 і частині першій статті 27 Закону України
"Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ); крім того статті 11, 12, 15
Закону Республіки Крим "Про об'єднання громадян" (обов'язковість
належності до громадянства Криму) суперечить Закону України "Про
громадянство" ( 1636-12 ).

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry