Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 206 Митного кодексу України

Про внесення змін до статті 206 Митного кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР,
2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін до статті 206
Митного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.276 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 206 Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) доповнити двома
абзацами такого змісту:
"морських і повітряних суден, які ввозяться з метою ремонту;
устаткування та матеріалів, призначених нерезидентами для
будівництва та ремонту морських і повітряних суден".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2004 року
N 1495-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry