Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про підвищення соціальних гарантій для населення

Про підвищення соціальних гарантій для населення

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про підвищення соціальних гарантій
для населення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 30, ст. 428 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Установити з 1 травня 1992 року мінімальну заробітну плату
в розмірі 900 крб. на місяць.
До мінімального розміру заробітної плати не включаються
доплати, надбавки, премії та інші заохочувальні виплати.
Вказаний мінімальний розмір заробітної плати запроваджується
для працівників усіх підприємств, установ і організацій незалежно
від форм власності, виду діяльності та галузевої належності.
2. Установити з 1 травня 1992 року мінімальний розмір пенсії
за віком у сумі 800 карбованців на місяць.
3. Кабінету Міністрів України виходячи з нових рівнів
мінімальної заробітної плати і пенсії переглянути розміри
соціальних виплат (сім'ям з дітьми, по безробіттю, тимчасовій
непрацездатності тощо), стипендій студентам вищих навчальних
закладів, аспірантам, докторантам, учням середніх спеціальних і
професійних навчально-виховних закладів.
4. Установити, що надалі для індексації грошових доходів
населення беруться як базові ціни, що склалися у травні 1992 року.
5. Доручити Кабінету Міністрів України разом з Національним
банком України, комісіями Верховної Ради України з питань
планування, бюджету, фінансів і цін, у питаннях соціальної
політики та праці розробити до 12 травня 1992 року пропозиції щодо
механізму регулювання соціальних гарантій для населення і внести
їх на розгляд Верховної Ради України одночасно з бюджетом.
6. Кабінету Міністрів України:
визначити порядок перерахунку рівнів державних пенсій,
призначених до 1 травня 1992 року виходячи з пропорцій, які
склалися між мінімальною пенсією до 1 травня і мінімальною
пенсією, встановленою цією Постановою;
збільшити неоподатковуваний мінімум сум заробітків,
одержуваних громадянами за виконання трудових обов'язків і
прирівняних до них доходів, і внести зміни до розмірів заробітків,
щодо яких установлено прогресивне оподаткування.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 29 квітня 1992 року
N 2301-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry