Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проведення парламентських слухань Про стан правосуддя в Україні

Про проведення парламентських слухань Про стан правосуддя в Україні

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проведення парламентських слухань
"Про стан правосуддя в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 28, ст.385 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести 23 травня 2007 року в залі пленарних засідань
Верховної Ради України парламентські слухання з питання "Про стан
правосуддя в Україні".
2. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до
Верховної Ради України необхідні інформаційно-аналітичні матеріали
щодо питання парламентських слухань, тиражовані для народних
депутатів України.
3. Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя внести
пропозиції щодо рекомендацій парламентських слухань, здійснити
необхідні заходи з організації та методичного забезпечення
слухань.
4. Управлінню справами апарату Верховної Ради України
здійснити відповідне матеріально-технічне забезпечення,
стенографування та висвітлення проведення парламентських слухань у
засобах масової інформації, видання матеріалів парламентських
слухань видавництвом Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 16 травня 2007 року
N 1029-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry