Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації стосовно внесення поправок до Угоди про фінансову допом...

Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації стосовно внесення поправок до Угоди про фінансову допом...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між
Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації
стосовно внесення поправок до Угоди про фінансову
допомогу для проекту реабілітації
гідроенергетики та системного контролю
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 25, ст.340 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом
Швейцарської Конфедерації стосовно внесення поправок до Угоди про
фінансову допомогу для проекту реабілітації гідроенергетики та
системного контролю ратифікувати ( 756_028 ) (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2618-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry