Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації Євроконтроль

Про приєднання України до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації Євроконтроль

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Міжнародної конвенції
щодо співробітництва у галузі безпеки
аеронавігації "Євроконтроль"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.216 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у
галузі безпеки аеронавігації "Євроконтроль" ( 994_373 ), вчиненої
в м. Брюсселі 13 грудня 1960 року (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 листопада 2003 року
N 1339-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry