Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 12 Закону України
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 45, ст.288 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміну до пункту 6 статті 12 Закону України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 15, ст.190), виклавши його в такій редакції:
"6. Військовослужбовцям та членам їх сімей, які перебувають
на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули, померли, пропали безвісти або стали інвалідами при
проходженні військової служби, надається 50-процентна знижка плати
за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні
послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші
послуги) в жилих будинках усіх форм власності, в межах норм,
передбачених чинним законодавством".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 вересня 1997 року
N 533/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry