Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість

Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 15, ст.88 )

З метою підтримки сільськогосподарських виробників
тваринницької продукції Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Пункт 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст.156, N 37, ст.239, N 38, ст.250, N 47, ст.294,
N 51, ст.305, ст.307; 1998 р., N 10, ст.37, N 17, ст.83, N 18,
ст.95, N 20, ст.100, N 33, ст.224; 1999 р., N 4, ст.33) викласти у
такій редакції:
"11.21. До 1 січня 2004 року сума податку на додану вартість,
що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх
форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію,
м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно
для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за
продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.
Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до
бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності
за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за
молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних
цехах, повністю залишається у розпорядженні цих
сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку
власного виробництва тваринницької продукції та продукції
птахівництва.
Порядок нарахування і використання зазначених коштів
встановлюється Кабінетом Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 лютого 1999 року
N 442-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry