Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр...

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
17.02.2006 N 617
Про внесення змін до постанови
Центральної виборчої комісії
від 24 січня 2006 року N 259
"Про утворення окружних виборчих
комісій територіальних виборчих
округів з виборів народних депутатів
України 26 березня 2006 року"

Розглянувши особисті заяви членів окружних виборчих комісій,
звернення політичних партій, виборчих блоків політичних партій -
суб'єктів виборчого процесу з проханням внести зміни до постанови
Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259
( v0259359-06 ) "Про утворення окружних виборчих комісій
територіальних виборчих округів з виборів народних депутатів
України 26 березня 2006 року", відповідно до пункту 14 частини
другої статті 30 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктами 1, 2
статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни до постанови Центральної виборчої комісії
від 24 січня 2006 року N 259 ( v0259359-06 ) "Про утворення
окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів з
виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року":
у додатку 1:
в частині зазначення прізвища голови окружної виборчої
комісії територіального виборчого округу N 3 Олефіра Ігоря
Федоровича слово "Олефір" замінити словом "Олєфір";
в частині зазначення прізвища, імені, по батькові голови
окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N 6
Алжибекірової Айше Емірмвєліївни слова "Алжибекірова Айше
Емірмвєліївна" замінити словами "Аджибекірова Айше";
у додатку 2 в частині зазначення по батькові члена окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу N 17 Кучука
Геннадія Олексійовича слово "Олексійович" замінити словом
"Леонідович";
у додатку 6 в частині зазначення прізвища секретаря окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу N 65
Веселовської Тамари Яківни слово "Веселовська" замінити словом
"Мельникова";
у додатку 14 в частині зазначення прізвища члена окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу N 126 Кіріченка
Віктора Олексійовича слово "Кіріченко" замінити словом
"Кириченко".
Цю постанову опублікувати в газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр", а відповідний витяг із цієї постанови - у
регіональних друкованих засобах масової інформації.
Копію цієї постанови надіслати відповідним окружним виборчим
комісіям.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry