Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Горохівського міського голови (місто Горохів Горохівського району Волинської області)

Про призначення позачергових виборів Горохівського міського голови (місто Горохів Горохівського району Волинської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Горохівського міського голови
(місто Горохів Горохівського району Волинської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 24, ст.308 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Горохівського
міського голови Семенченка В.М. (місто Горохів Горохівського
району Волинської області) та відповідно до пункту 30 частини
першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини
третьої статті 14, частин другої та шостої статті 15, статей 82,
83 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Горохівського міського
голови (місто Горохів Горохівського району Волинської області) на
неділю 15 березня 2009 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Горохівського міського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Горохівського міського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 25 грудня 2008 року
N 823-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry