Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України Про стандартизацію і сертифікацію

Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України Про стандартизацію і сертифікацію

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України
"Про стандартизацію і сертифікацію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 31, ст.201 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Статтю 18 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня
1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289) викласти у такій
редакції:
"Стаття 18. Сертифікація продукції, що імпортується
Відповідність продукції (товару), яка ввозиться і
реалізується на території України, обов'язковим вимогам норм і
стандартів, що діють в Україні, має підтверджуватися сертифікатом
або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, виданим або
визнаним Державним комітетом України по стандартизації, метрології
та сертифікації або уповноваженим (акредитованим) ним органом. Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації на підставі виданих сертифікатів відповідності або
свідоцтв про визнання іноземного сертифіката включає сертифіковану
продукцію до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції. Органи митного контролю здійснюють митне оформлення імпортних
товарів на підставі зазначеного Єдиного реєстру в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації здійснює контроль за наявністю сертифікатів для
товарів, що реалізуються юридичними або фізичними особами на
митній території України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 червня 1997 року
N 333/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry