Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проведення парламентських слухань на тему: Економічна політика України: актуальні питання

Про проведення парламентських слухань на тему: Економічна політика України: актуальні питання

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проведення парламентських слухань на тему:
"Економічна політика України: актуальні питання"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 24, ст.340 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести 16 червня 2004 року в залі пленарних засідань
Верховної Ради України парламентські слухання на тему: "Економічна
політика України: актуальні питання".
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України та Національному
банку України до 25 травня 2004 року підготувати і передати до
Верховної Ради України необхідні інформаційно-аналітичні матеріали
щодо актуальних проблем економічної політики.
3. Запропонувати Прем'єр-міністру України та Голові Правління
Національного банку України взяти участь у парламентських
слуханнях та виступити на них.
4. Запросити для участі в парламентських слуханнях
представників центральних органів виконавчої влади, Національної
академії наук України і академій наук, провідних науково-дослідних
установ і навчальних закладів, банківських установ, міжнародних
фінансових організацій, громадських організацій.
5. Комітету Верховної Ради України з питань економічної
політики, управління народним господарством, власності та
інвестицій із залученням представників центральних і місцевих
органів виконавчої влади здійснити необхідні заходи щодо
організаційного забезпечення проведення парламентських слухань.
6. Рекомендувати Національній телекомпанії України та
Національній радіокомпанії України за участю відповідних
підрозділів Апарату Верховної Ради України забезпечити широке
висвітлення парламентських слухань у засобах масової інформації.
7. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України
забезпечити фінансування витрат, необхідних для організації і
проведення парламентських слухань на тему: "Економічна політика
України: актуальні питання".

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 березня 2004 року
N 1615-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry