Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Канади про економічне співробітництво

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Канади про економічне співробітництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
Канади про економічне співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 22, ст.175 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Канади про економічне
співробітництво ( 124_009 ), підписану 24 жовтня 1994 року в
м. Оттаві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 20 червня 1995 року
N 231/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry