Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України (щодо банкрутства гірничих підприємств)

Про внесення змін до деяких законів України (щодо банкрутства гірничих підприємств)

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
(щодо банкрутства гірничих підприємств)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.160 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

З метою запобігання знеціненню та втраті майна підприємств, у
статутному фонді яких є державна частка цього майна, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2001 р., N 11,
ст. 52; 2002 р., N 17, ст. 117, N 33, ст. 235):
1) статтю 5 після частини п'ятої доповнити новою частиною
такого змісту:
"6. Справи про банкрутство гірничих підприємств (шахти,
рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики,
шахтовуглебудівні підприємства), створених у процесі приватизації
та корпоратизації, яким надається державна підтримка, у статутних
фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і
продаж акцій яких розпочався, можуть бути порушені не раніше, ніж
через один рік від початку виконання плану приватизації
(розміщення акцій)".
У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно
частинами сьомою - десятою;
2) пункт 1 розділу VII "Прикінцеві положення" доповнити двома
абзацами такого змісту:
"Справи про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники,
копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики,
шахтовуглебудівні підприємства), яким надається державна
підтримка, у статутних фондах яких частка держави становить не
менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, не порушуються
з дня набрання чинності Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до 1 січня
2004 року.
Провадження у справах про банкрутство гірничих підприємств
(шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні
фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), які були порушені після
1 січня 2000 року, підлягає припиненню".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 березня 2003 року
N 597-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry