Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Гірничого закону України щодо забезпечення вугіллям або торф'яними брикетами

Про внесення змін до Гірничого закону України щодо забезпечення вугіллям або торф'яними брикетами

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Гірничого закону України щодо забезпечення вугіллям або торф’яними брикетами

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.796)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2001 р., № 32, ст. 172; 2002 р., № 6, ст. 35; 2008 р., № 42-43, ст. 293; 2009 р., № 51, ст. 758; 2012 р., № 5, ст. 39; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VI) такі зміни:

1. Статтю 43 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"При цьому особи, зазначені в частині сьомій цієї статті, які мають право на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби та працюють (пропрацювали) на підприємствах з видобутку (переробки) бурого вугілля, можуть забезпечуватися замість вугілля, за умови пристосованості системи опалення, торф’яними брикетами".

У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною дев’ятою.

2. У статті 48:

1) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"При цьому особи, зазначені в частині п’ятій цієї статті, які мають право на забезпечення вугіллям на побутові потреби та пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) бурого вугілля, можуть забезпечуватися замість вугілля, за умови пристосованості системи опалення, торф’яними брикетами".

У зв’язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами сьомою - дев’ятою;

2) у частині сьомій:

перше речення доповнити словами "або торф’яних брикетів";

друге речення після слів "забезпечення вугіллям" доповнити словами "або торф’яними брикетами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 листопада 2013 року
№ 711-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry